Besøg HHX | Handelsgymnasiet

Brobygning for 9. og 10. klasser

HHX - Handelsgymnasiet er den moderne gymnasiale uddannelse til dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat.

HHX er for dig, der er nysgerrig på verden. Vi har en klar profil med fokus på samfund, økonomi og kultur - alt sammen med et globalt fokus. Det oplever du bl.a. på spændende studieture både inden for Danmarks grænser med også til fx Berlin eller USA.

På HHX lærer du ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til at analyse virkeligheden, fx af virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m. Vi tilbyder fem spændende studieretninger:

  • Marketing
  • International
  • Samfund & bæredygtighed
  • Finans
  • Kultur & kommunikation

HHX gør dig klar til en videregående uddannelse på fx universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler. HHX kan også være starten på en erhvervsuddannelse - fx inden for revision eller finans. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen og handelsgymnasiet er derfor et oplagt valg, hvis du drømmer om at starte din egen virksomhed. 

På HHX får du både kompetencer og venskaber for livet

Oplev fag, arbejdsformer og et fedt studiemiljø

Vi tilbyder både 2 og 3-dages forløb. Her er eksempler på, hvad du møder på et brobygningsforløb.

3-dages forløb - eksempel

  1. lektion 2. lektion 3. lektion 4. lektion 5. lektion
1. dag Intro Psykologi Besøg i HHX-klasser  International økonomi Erhvervsjura
2. dag Fransk Afsætning Besøg af HHX elever  Matematik Virksomhedsøkonomi
3. dag Her skal du tænke ud af boksen - Innovation Vi afslutter med en Kahoot, hvor du skal bruge din nye viden  

2-dages forløb - eksempel

  1. lektion 2. lektion 3. lektion 4. lektion 5. lektion
1. dag Intro Psykologi Besøg i HHX-klasser  International økonomi Erhvervsjura
2. dag Fransk Afsætning Besøg af HHX elever  Matematik Vi afslutter med en Kahoot, hvor du skal bruge din nye viden

Praktisk information:

Adresse HHX, UCH - den blå indgang på Døesvej 76, Holstebro
Mødetid Mandag - torsdage kl. 8.15 - 13.50 | Fredag kl. 8.15 - 12.30
Transport Bybus nr. 1 - se mere på www.midttrafik.dk
Sygdom Skulle du være så uheldig at blive syg på en af kursusdagene, skal du ringe på telefon 99 122 322 senest kl. 8.00. 
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine

Du kan læse mere om HHX her

Tilmelding til et brobygningsforløb foregår via din UU-vejleder.

Vi glæder os til at møde dig