Besøg handelsgymnasiet

Intro og brobygning

Handelsgymnasiet (hhx) er en moderne gymnasial uddannelse rettet mod dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse med et solidt resultat.

Hhx-uddannelsen har en klar profil inden for økonomi og samfund samt kulturelle og internationale forhold.

På handelsgymnasiet lærer du ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m.

Hhx gør dig klar til en videregående uddannelse på universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler o.a.

Hhx kan også være starten på en erhvervsuddannelse - fx inden for revision eller finans. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen og handelsgymnasiet er derfor et oplagt valg, hvis du drømmer om at starte din egen virksomhed. 

HHX klæder dig på til fremtiden.

Du går i 8. klasse

HHX-uddannelsens profil inden for økonomi og samfund samt kulturelle og internationale forhold er udgangspunktet for dit introduktionskursus.

I løbet af de dage, du besøger handelsgymnasiet i Holstebro, stifter du bekendtskab med en række nye fag bl.a. afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi samt mere kendte fag som fx engelsk.

Du præsenteres kort for fagene og prøver kræfter med stoffet i nogle mindre øvelser, så du får fornemmelsen af, hvad det vil sige at gå på handelsgymnasiet. Som afslutning på forløbet skal du spille et spil, hvor du bruger din nye viden.

Du bliver selvfølgelig også vist rundt på skolen, ligesom du vil møde både lærere og elever, som fortæller om dagligdagen på handelsgymnasiet.

Under dit besøg får du desuden en generel orientering om hhx uddannelsen, om vores studieretninger, og om hvad en HHX uddannelse kan bruges til - lige fra start af egen virksomhed til universitetsuddannelser.

Adresse HHX, UCH - den blå indgang på Døesvej 76, Holstebro
Mødetid Alle dage fra kl. 8.15 - 13.50
I uge 16 2023 dog kl. 9.00 - 13.50
Transport Bybus nr. 1 - se mere på www.midttrafik.dk
Sygdom Skulle du være så uheldig at blive syg på en af kursusdagene, skal du ringe på telefon 99 122 230 senest kl. 8.00. 
Kantine Du kan spise din medbragte mad i kantinen eller købe mad i vores kantine

Du kan læse mere om HHX her

Tilmelding til et introforløb foregår via din UU-vejleder.

Vi glæder os til at møde dig 

Du går i 9. eller 10. klasse