Linje: Økonomi & Marked

International

International er for dig, der er internationalt og samfundsfagligt orienteret og som har interesse for kulturelle, politiske og økonomiske sammenhænge. Her er der fokus på aktuelle emner og problemstillinger, og på faglige diskussioner, som kobler teori med virkelighed.

Den internationale profil understreges af, at du på denne studieretning rejser hvert år.

Indholdet på studieturene er meget forskelligt, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur på nærmeste hold, besøger virksomheder og skal på sprogskole m.m. På 2. års studietur skal du på home stay, dvs. du bor hos en familie, i det land du besøger – sammen med én eller to af dine klassekammerater.

  • 1. år: Studietur til Hamburg eller Bruxelles
  • 2. år: Kombineret studietur/sprogrejse af en uges varighed
  • 3. år: Ca. 12 dage til USA, hvor du bl.a. skal gå på universitet i New York

Du skal budgettere med ca. kr. 8.000 pr. år i gennemsnit til rejseaktivitet på denne studieretning.
For en nærmere uddybning af deltagerbetaling på hhx - klik

Dine fag på studieretningen - International

Videreuddannelsesmuligheder

På ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv. Du skal selv indstille dit andet fremmedsprog - fx tysk eller spansk - samt dit niveau i matematik.