Linje: Sprog

Kultur & kommunikation

Kunne du tænke dig at arbejde med journalistik, information, SoMe eller i en international virksomhed med hele verden som din arbejdsplads?

Så skal du kunne kommunikere med folk fra forskellige lande og forstå forskellige kulturer. På denne studieretning er sprogfagene i centrum, hvilket giver dig sproglige kompetencer på højt niveau, et godt kendskab til andre landes kulturer samt et bredt internationalt udsyn. Du kommer til at tænke på tværs af landegrænser, og du får globaliseringen helt ind under neglene, når vi dykker ned i emner som fattigdom, klimakrise, flygtninge mm.

På denne studieretning er der meget rejseaktivitet, hvor du oplever andre kulturer på nærmeste hold inklusive et ophold på sprogskole og et ”home stay”, hvor du sammen med en eller to af dine klassekammerater opholder dig ved en lokal familie i det land, I besøger.

  • 1. år: Studietur til Berlin
  • 2. år: Kombinerte studietur/sprogrejse i op til tre uger
  • 3. år: Studietur til London

For en nærmere uddybning af deltagerbetaling på hhx - klik 

Dine fag på studieretningen - Kultur & kommunikation

 1. år2. år3. år
Studieretningsfag Spansk A / Fransk A Spansk A / Fransk A Spansk A / Fransk A
  Tysk C    
       
Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Dansk A
  Engelsk A Engelsk A Engelsk A
  Virksomhedsøko. B Virksomhedsøko. B  
  Afsætning B Afsætning B  
  Internationaløko. B Internationaløko. B  
  Matematik C    
    Historie B Historie B
  Samfundsfag C    
    Informatik C  
    E-jura C   
Valgfag*   Valgfag C/B Valgfag C/B/A

* På denne retning skal du vælge enten tysk eller afsætning op på A-niveau.

Videreuddannelsesmuligheder

På ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv. Linket er defineret med Matematik C + Fransk A, du skal selv ændre, hvis du vælger Spansk A - samt definere dine niveauer afhængig af dit valg.