Linje: Økonomi & Sprog

Kultur

Hvis du kunne tænke dig at arbejde i en internationalt orienteret dansk virksomhed, eller drømmer du om at arbejde i udlandet, er denne studieretning måske noget for dig.

Denne retning har en klar international profil, hvor sprogfagene fylder meget, og hvor økonomien ses i både et nationalt og især et internationalt perspektiv.

Studieretningen Kultur er karakteriseret ved stor rejseaktivitet. Indholdet på studieturene er meget forskelligt, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur på nærmeste hold, besøger virksomheder og skal på sprogskole m.m.

På 2. års studietur skal du på home stay, dvs. du bor hos en familie, i det land du besøger – sammen med én eller to af dine klassekammerater. 

  • I løbet af 1. år skal du en uge til Bruxelles/Strasbourg
  • På 2. år er der en uges kombineret studietur/sprogrejse - der er mulighed for at forlænge opholdet til tre uger
  • På 3. år skal du ca. 12 dage til USA

Du skal budgettere med ca. kr. 7.000 pr. år i gennemsnit til rejseaktivitet på denne studieretning.
For en nærmere uddybning af deltagerbetaling på hhx - klik 

Dine fag på studieretningen - Kultur

 1. år2. år3. år
Studieretningsfag Internat. økonomi A Internat. økonomi A Internat. økonomi A
  Tysk A / Fransk A Tysk A / Fransk A Tysk A / Fransk A
       
Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Dansk A
  Engelsk A Engelsk A Engelsk A
  Virksomhedsøko. B Virksomhedsøko. B  
  Afsætning B Afsætning B  
  Matematik B Matematik B  
    Historie B  Historie B
  Samfundsfag C    
  Informatik C    
       
Valgfag*    Valgfag C/B  Valgfag C/B/A

Videreuddannelsesmuligheder

På ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv. Linket er defineret med Tysk A, du skal selv ændre, hvis du vælger Fansk A - samt definere dit niveau i matematik.