Linje: Sprog

Sprog

Denne retning er for dig, som har lyst til sprog, og som overvejer at afslutte matematik på C-nivaeu.

Du får hele tre fremmedsprog og udvikler dine evner og sproglige kompetencer til et niveau, hvor det virkeligt rykker. Du får indsigt i lande og kulturer over hele kloden, og sammen med de økonomiske fag, bliver du godt klædt på til videre uddannelse eller karriere.

Måske er det dig, der arbejder i London, Wien eller Barcelona om få år?

Denne studieretning er karakteriseret ved stor rejseaktivitet. Indholdet på studieturene er meget forskelligt, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur på nærmeste hold, besøger virksomheder og skal på sprogskole m.m. På 2. års studietur skal du på home stay, dvs. du bor hos en familie, i det land du besøger – sammen med én eller to af dine klassekammerater.

  • I løbet af 1. år skal du en uge til Berlin
  • På 2. år er der en uges kombineret studietur/sprogrejse - der er mulighed for at forlænge opholdet til tre uger
  • På 3. år skal du ca. en uge til New York

Du skal budgettere med ca. kr. 4.500 pr. år i gennemsnit til rejseaktivitet på denne studieretning.
For en nærmere uddybning af deltagerbetaling på hhx - klik 

Dine fag på studieretningen - Sprog

 1. år2. år3. år
Studieretningsfag Spansk A / Fransk A Spansk A / Fransk A Spansk A / Fransk A
  Tysk C    
       
Obligatoriske fag Dansk A Dansk A Dansk A
  Engelsk A Engelsk A Engelsk A
  Virksomhedsøko. B Virksomhedsøko. B  
  Afsætning B Afsætning B  
  Internationaløko. B Internationaløko. B  
  Matematik C    
    Historie B Historie B
  Samfundsfag C    
    Informatik C  
    E-jura C   
Valgfag*   Valgfag C/B Valgfag C/B/A

* På denne retning skal du vælge enten tysk eller afsætning op på A-niveau.

Videreuddannelsesmuligheder

På ug.dk/adgangskortet får du overblik over dine mange muligheder med denne studieretning. Vær opmærksom på, at siden er interaktiv. Linket er defineret med Matematik C + Fransk A, du skal selv ændre, hvis du vælger Spansk A - samt definere dine niveauer afhængig af dit valg.