Vejledning

Flere former for vejledning

HHX tilbyder flere former for vejledning.

Den samlede vejledningsindsats har som mål at hjælpe dig til at gennemføre din gymnasiale uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

For at gennemføre en ungdomsuddannelse er det vigtigt, at du trives. Derfor vil du ved siden af de forskellige vejledningstilbud også blive tilbudt:

  • Introsamtale på første år
  • Afklaringssamtale på første år som bl.a. skal klæde dig på til dit valg af studieretning
  • Valgfrie behovssamtaler med elev og forældre
  • Udslusningssamtale på tredje år
  • Vejledningssamtaler med studievalgsvejleder vedr. videregående uddannelse

Elever eller pårørende er altid velkomne til at kontakte skolen, også når det drejer sig om spørgsmål om trivsel.

Studiehåndbog 2022-2023