Vejledning

Specialpædagogisk støtte

Alle elever på Uddannelsescenter Holstebro kan søge om Specialpædagogisk støtte under hele uddannelsen - også hvis du er i praktik i en virksomhed.

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en støtteordning, der skal sikre, at du som elev med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.

Der kan søges om støtte, hvis du fx har:

  • Læse-/skrivevanskeligheder
  • Bevægevanskeligheder
  • Blinde og svagsynede
  • Døve og hørehæmmede
  • Psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser

Har du problemer med at læse eller andre vanskeligheder, som gør det svært for dig at følge undervisningen, skal du tage en snak med din studievejleder. Er der tale om læsevanskeligheder vil din læsevejleder foretage en læsetest (screening). Herefter vurderer din studievejleder, om der kan søges om støtte.

Består støtten af fysisk udstyr, fx IT-programmer til din egen computer eller IT-rygsæk – en bærbar computer med oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer, skal det leveres tilbage til skolen, når du har fuldført din uddannelse.

Læs mere om SPS ordningen på www.spsu.dk