Studievejledning på hhx

Vi hjælper dig med råd og vejledning

Din studievejleder hjælper dig med råd og vejledning i de år du går på handelsgymnasiet.

Vejledningen foregår i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Studievalg Midt- og Vestjylland. Samarbejdet gør det muligt for os at hjælpe dig bedst muligt i overgangen fra grundskolen til hhx og senere fra hhx til videregående uddannelser.
Det er vigtigt for os at kunne give dig den bedste vejledning.

Hvem er din vejleder?

I starten af det nye skoleår kommer vi rundt i klasserne og præsenterer os, så du er klar over, hvem der er din vejleder.

Hver klasse har tilknyttet en bestemt studievejleder. Hvis vejlederen har kollektive informationer, kommer han/hun på besøg i klassen og bruger lidt af jeres undervisningstid på vejledning. Meget vejledning foregår imidlertid individuelt mellem vejlederen og den enkelte elev.

Måske oplever du under din uddannelse på skolen perioder, hvor du har det svært med dig selv eller dine omgivelser. Vi opfordrer dig til at kontakte din studievejleder, hvis du får brug for hjælp eller du har spørgsmål, så vi i fællesskab kan finde en løsning.

Ann Dyhrberg Hinrichsen
HA, HD - studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk