Praktik i udlandet (PIU)

Er du interesseret i at komme til udlandet efter din hhx?

En lang række handelsskoler og handelsgymnasier indgår i et fælles projekt "Praktik I Udlandet -  PIU"  for derigennem at hjælpe afgangselever til et praktikpladsophold i primært Tyskland eller England, men også i andre dele af verden.

På Handelsgymnasiet har vi deltaget i dette samarbejde i ca. 15 år. Det betyder, at PIU koordinatoren på Holstebro Handelsgymnasium i fællesskab med PIU-sekretariatet i Silkeborg kan hjælpe dig, hvis du er interesseret i, efter hhx, at komme i praktik i udlandet. 

Lyder det som noget for dig, så kontakt PIU koordinator Karin Peters Lehm og aftal et møde, hvor du kan høre mere detaljeret om PIU samt få udleveret materiale og ansøgningsskema.

Du begynder praktikopholdet pr. 1. september efter din hhx eksamen. Praktikopholdet har typisk en varighed af 1 år og er omfattet af dansk uddannelsesaftale. Det vil sige, at de udenlandske virksomheders praktikpladser er godkendte. Det koster dig et deltagergebyr på ca. kr. 3000. Gebyret får du refunderet, hvis du ikke bliver tilbudt en praktikplads.

PIU konkurrence

I efteråret 2014 udskrev Styrelsen for Videregående Uddannelser for anden gang en konkurrence, hvor elever der har været på PIU-ophold kunne fortælle om deres oplevelser med at være i i praktik i udlandet.

Mette Hede fik 1. præmien for en ”smuk collage i billeder og musik med indtryk fra hverdagen i de første måneder som PIU elev, hvor kontorarbejde og administrative opgave krydres med kontakten til elever og lærere i et internationalt miljø.

1. præmie til UCH elev

Mere info

Hvilke krav stilles til en praktikant?

Faglige:
Gode sprogkundskaber er naturligvis en stor fordel, men topkarakterer er absolut ikke nødvendige. Et af hovedformålene er netop at lære sprog, hvorfor en middelkarakter fra hhx er tilstrækkelig.

Personlige:
De største krav stilles til dine personlige egenskaber. Et åbent væsen og en fleksibel holdning til eventuelle småproblemer undervejs er den allerbedste ballast for et godt praktikophold. PIU-sekretariatet vil efter bedste evne forsøge at rådgive og være behjælpelig undervejs i praktikopholdet. 

Hvad skal du gøre?

Hvis du synes et sådant praktikophold er noget for dig, skal du henvende dig til PIU koordinatoren på Holstebro Handelsgymnasium. Det er vigtigt, at du oprigtigt er interesseret i et praktikophold i udlandet, idet mange ressourcer anvendes på at skaffe dig en god praktikplads og et godt ophold. Et normalt forløb indledes med din tilmelding gennem skolen. 

Hvad gør vi for dig?

Bliver du optaget i PIU finder vi en praktikplads til dig og formidler kontakten til praktikvirksomheden. Vi udfører forskellige administrative opgaver på dine vegne og informerer dig om de ting, du selv er ansvarlig for. Gennem PIU-samarbejdet vil du indgå i et omfattende netværk, som giver dig mange fordele under dit praktikophold.

Du kan læse meget mere bl.a. om økonomiske forhold osv. på PIU’s hjemmeside: www.piu-sekretariatet.dk