Kvalitet htx

Optagelse

Hvordan bliver jeg optaget?
For at blive optaget skal du:

  • Afslutte 9. klasse i Folkeskolen eller have gennemført undervisningen der står mål hermed
  • Søge om optagelse i umiddelbart forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Have modtaget 2 - 4 års undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)
  • Såfremt du har modtaget undervisning i 10. kl., skal du have aflagt prøve i dansk, eng. og mat.
  • Have udarbejdet en uddannelsesplan

Opfylder du ovenstående betingelser, har du krav på optagelse på teknisk gymnasium.
Hvis du i uddannelsesplanen er indstillet til optagelsesprøve, skal du til prøve på htx i fagene dansk, matematik og fysik/ kemi.

Sådan ansøger du om optagelse
Hvis du går i folkeskole eller på efterskole skal du kontakte vejlederen på din skole . Er du gået ud af skolen, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning eller en af vores studievejledere. Ansøgningsskema og vejledning kan du hente på  www.optagelse.dk