Kvalitet HTX

Fastholdelsesstrategi

Holstebro Tekniske Gymnasium sætter fokus på fastholdelse af de unge på htx. Skolens strategi i forbindelse med en høj gennemførelse/fastholdelse spiller på flere strenge.

Fravær Teknisk Gymnasiets procedure fremgår af studie og ordensreglementet - klik her
Studietorv Der er løbende mulighed for at deltage i vores lektiecafé. Hvor og hvornår fremgår af Lectio.
Studievejlednng Studievejledningen arbejder proaktiv mht. elevernes velbefindende på skolen. Der gennemføres individuelle samtaler med eleverne.
Grundforløbs- og studievejledningsteams Klasserne har en teamlærer, som bl.a. har til opgave at skabe et godt klima i klassen og for den enkelte elev.
Undervisningen Høj faglighed – differentiering i undervisningen – virkelighedsnær undervisning – afvekslende undervisning – kreativ inddragelse af IT i undervisningen er nogle af de elementer, der på Teknisk Gymnasium er i fokus i den daglige undervisning.