Kvalitet HTX

Pædagogisk udgangspunkt

Med afsæt i en pædagogiske undervisningsprofil arbejder det pædagogiske udvalg på Teknisk Gymnasium med at omsætte og implementere visioner, metoder og tanker i dagligdagen.

Undervisningsprofilen og den pædagogiske udvikling undervisningen tager retning efter ved Holstebro Tekniske Gymnasium:

 • At være underviser på et teknisk gymnasium stiller store krav og forventninger til både faglighed og metode
 • Vi holder en åben dialog om, hvad det vil sige at være underviser og forholder os dynamisk til dette
 • På Holstebro Tekniske Gymnasium skal du ikke stå alene med din undervisning, men med kollegialt sparring, ledelsesmæssig opbakning og intern udvikling, skal du som underviser føle dig klædt på til at kunne leve op til kravene i undervisningsprofilen
 • Vi er et teknologisk og naturvidenskabeligt gymnasium
 • Vi har høj faglighed og professionelle holdninger til faglig integritet
 • Vi er et lærested før vi er et værested – men det er vi også
 • Vi går fra eksperiment til teori
 • Undervisningen er karakteriseret ved entreprenørskab og en innovationsdidaktik, der fremmer elevernes kompetencer i samarbejde, handlekraft, kreativitet, vidensdeling og formidling
 • Vi benytter os af foretagsomhedsdidaktik
 • Som underviser har vi en relation til eleven
 • Eleven er en ressource som vi høster af og bygger videre på
 • I interaktion med den enkelte elev viser vi respekt over for eleven som aktør i læringsrummet, ligesom vi viser tillid til elevens forudsætninger