16. oktober 2017

Boomerang - unikt samarbejde styrker fremtidig arbejdskraft

undefined
Holstebro Tekniske Gymnasium, StartNu Inkubator, Nupark, Holstebro Kommune, Grue & Hornstrup A/S, Kaj Bech A/S og OfficeFit ApS går sammen om at skærpe innovationskulturen hos lokalområdets unge.

For de dygtige unge i vores lokalmiljø er uddannelse ofte afsættet til at etablere sig med et spændende job. Udfordringen for Nordvestjylland er at få de unge til at overveje at vende tilbage til området, når de er færdige med deres uddannelser. Med samarbejdet vil vi vise dem, at der er gode muligheder for at skabe sig et spændende arbejdsliv i vores lokalområde som dygtige medarbejdere eller selvstændige iværksættere. Heraf projektets navn. Boomerangen kaster man ud i verden med stor energi, men den vender tilbage igen.

Boomerang er et program for entreprenørskab og innovation, som Holstebro Tekniske Gymnasium har udviklet i tæt samarbejde med Nupark. Gymnasieeleverne vil i Boomerang blive udfordret af lokale virksomheder og myndigheder, der alle har behov for hjælp til at få løst aktuelle og virkelige opgaver.

Innovativ tankegang og tæt samarbejde med virksomheder og myndigheder er nødvendig, når eleverne skal skabe kreative og realiserbare løsninger. Hele processen understøttes i htx-faget Teknologi og er således både med til at give eleverne kendskab til lokale problemstillinger og faglig viden om innovative processer. Samtidigt giver det opgavestillerne mulighed for at få et frisk blik på de problemstillinger, de arbejder med i deres hverdag.

”Vi får nogle uger med fuld aktivitet i laboratorier og værksteder, hvor eleverne går målrettet ind i at skabe kreative og spændende prototyper på deres løsninger. Derudover vil der være innovative processer, som skal hjælpe dem i ideudviklingen. Her arbejder vi med kreative teknikker og faglige udfordringer, som kan få eleverne til at tænke ud af boksen” forklarer Jan Thomsen Tækker, teknologiunderviser på Holstebro Tekniske Gymnasium og projektleder for Boomerang.

I et nyhedsbrev fra organisationen Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier sætter direktør Lars Kunov ord på den store værdi, som samarbejdsprojekter som Boomerang kan have for eleverne: “Når man tager udgangspunkt i cases fra rigtige virksomheder, hvor eleverne skal finde løsninger på konkrete og aktuelle problemstillinger, holder det elevernes interesse og motivation på en helt anderledes måde.”

Første runde af Boomerang begynder i efteråret 2017, når virksomhederne Grue & Hornstrup A/S, Kaj Bech A/S og OfficeFit ApS sammen med Enheden for Erhverv- og Turisme i Holstebro Kommune har stillet fire udfordringer op:

  • Den energibesparende bygning - Kan du udvikle et produkt, der kan gøre vore bygninger mere energibesparende?
  • Ergonomiske arbejdsredskaber - Kan du udvikle et nyt og bedre arbejdsredskab?
  • Sundhed, motion og fitness på arbejdspladsen - Kan du udvikle et produkt, der kan hjælpe folk til at træne mere effektivt i hverdagen?
  • Turisme og oplevelser i Holstebro Kommune - Kan du udvikle et produkt, der gør Holstebro Kommune endnu mere attraktiv for turister?

Gymnasieeleverne bliver præsenteret for de fire udfordringer mandag den 23. oktober 2017. De vælger sig ind på én af dem og arbejder med at skabe nytænkende og innovative løsninger på udfordringerne, løsningerne skal de analysere og skabe fysiske prototyper af. De skal dokumentere deres valg og processer. De skal formidle ideerne overbevisende til opgavestillerne. Undervejs vil de få sparring med virksomhederne.

De seks bedste produktforslag går videre til finalen i Boomerang. Den afholdes på Nupark 10. januar 2018. Et panel bestående af repræsentanter for Nupark, Navigators, Holstebro Tekniske Gymnasium samt de fire opgavestillere får præsenteret forslagene og indgå i dialog med eleverne bag.
Der er flotte pengepræmier på spil til de tre bedst forslag sponsoreret af Nupark.
1. pladsen 10.000, 2. pladsen 5.000 og 3. pladsen 2.000.

Vigtige milepæle i projektet

undefined
Mellem milepælene vil eleverne arbejde med deres udviklingsprocesser, prototyper og dokumentation i værksteder og laboratorier.

Mere info:
Karsten Søndertoft, rektor htx, 99 122 350 - ksp@ucholstebro.dk
Jan Thomsen Tækker, underviser htx, 21 61 62 94 – jtt@ucholstebro.dk
Peter Petersen, adm.direktør, Nupark, 96 127 210, pp@nupark.dk