28. maj 2021

Byudvikling på skoleskemaet hos HTX

Studieretningsklasserne på Kommunikation IT og Design + Teknologi og Design har i samarbejde med Holstebro Udvikling fået stillet en studieretningscase:

Hvordan kan Holstebro Midtby blive endnu mere spændende?

En spændende opgave, som skal lære eleverne om at løse en konkret problemstilling, hvor bl.a. adfærdsdesign spiller en afgørende rolle. Håbet er også, at opgaveløsningerne kommer Holstebro til gode, siger direktør i Holstebro Udvikling, Maj Britt Rosenmeyer Olsen.

– Vi er sammen om at udvikle Holstebro Midtby. Derfor er det godt og vigtigt for byudviklingen, at de unge som fremtidens Holstebro-borgere også har en stemme. At vi kan kombinere det med deres uddannelse til noget, vi alle får glæde af, er kun meget positivt, siger hun.

Studieretningscasens omdrejningspunkt er byudvikling i Holstebro med udgangspunkt i de seks bærende visioner i den samlende helhedsplan, Byens Plan, som blev udarbejdet fra 2019 til midten af 2020.

Arbejdet blev sat i gang fredag 28. maj, hvor Holstebro Udviklingsdirektør Maj Britt Rosenmeyer Olsen holdt et oplæg, inden eleverne var på inspirationstur i gågaden. Den næste uge skal bruges på at arbejde med projektet. De bedste projekter går videre til Holstebro Kommune.

undefined

undefined