29. juni 2019

Dimission HTX og EUX - legatoverrækkelse

Tillykke til årets HTX og EUX tekniske studenter. En festlig fejring med musikalske indslag fra bla. HTX-bandet "Hyggeklubben", taler, beviser og hædringer for flotte præstationer og legatuddeling.

Se flere billeder på facebook

Klasselegat

En elev fra hver klasse bliver anerkendt for at være en god ven. Kriterierne er:

  • Hvem er god til at hjælpe?
  • Hvem skaber god stemning?
  • Hvem skaber sammenhold i klassen?

Eleverne har stemt og valgt:

undefined
Fra venstre: 3u: Frederik Oskar Graversgaard Henriksen, 3e: Magnus Vestergaard, 3d: Isabell Moskjær, 3b: Mikkel Høj Nielsen, 3a: Emilie Plougmann Nielsen, EUX: Laura Bjerregaard Kristensen og 3c: Emma Amalia Svare Sig

Green Box A/S i Aulum - kr. 5.000,-

undefined
Modtager: Hallgerdur Maria Fridriksdóttir - legatoverrækker studieleder HTX, Karin Jeppesen

Begrundelse:
Hallgerdur accepterer ikke forhindringer. Hun ser konsekvent forhindringer, som noget der ubetinget skal overvindes. Det er det, Danmark har brug for i fremtiden.
Vi er tvunget til at tænke nyt konstant. Denne evne har Hallgerdur vist. Hun kom til Danmark for 4 år siden uden at kunne dansk. Sproget og kulturen var helt anderledes og ny. Alligevel har Hallgerdur opnået et af de fineste resultater på Holstebro Tekniske Gymnasium gennem målrettet hårdt slid.
Når det har set svært ud og været surt, så er Hallgerdur fortsat. Hun har dermed vist, at hun har evnen til at knuse det, der er svært og blive stærkere af kampen. I en anerkendelse af og respekt for den måde hun har studeret på, modtager hun Green Box A/S legatet med et stort tillykke.

UCH - studielegat - kr. 2.500,-

undefined
Modtager: Mads Vestergaard Jensen - legatoverrækker vicerektor HTX, Paw Hedegaard Jensen

Begrundelse:
Mads har gennem en stor og målrettet indsats på hele uddannelsen arbejdet sig frem til flotte faglige resultater. Når man til dette lægger Mads personlige karakteristika, så har han på fornem vis bidraget til et godt læringsmiljø.
Mads har en personlighed, der er med til at skabe rum for faglighed og trivsel. Når alt dette lykkes - skyldes det Mads’ store arbejde med og evne til at forvalte sine faglige og personlige kvalifikationer.

Sydbank Fonden - kr. 10.000,-

undefined
Modtager: Mikkel Høj Nielsen - legatoverrækker kunderådgiver, Mogens B. Eliassen, Sydbank Holstebro 

Begrundelse:
Mikkels talent spænder fra en udtalt intelligens til en stor empatisk forståelse for mennesker generelt. Mikkel har gennem hele sin uddannelse ved HTX Holstebro bidraget seriøst og målrettet til niveauet i de klasser, som har haft gavn af at have ham.
Hans indstilling til læring, dannelse og uddannelse er eksemplarisk. Mikkel arbejder fokuseret, engageret og med en høj moral, hvilket i særdeleshed har bidraget til den respekt, som Mikkel har opnået af kammerater og undervisere.
Mikkel har på forbilledlig vis gennem sin åbne og imødekommende personlighed gjort et stort positivt indtryk på sine omgivelser.

Holstebro Industri- og håndværkerforening

undefined
Modtager: Mie Krogh Jensen - legatoverrækker vicerektor HTX Paw Hedegaard Jensen

Mie har gennem hele gymnasietiden arbejdet målrettet med de på uddannelsen stillede opgaver, hvilket har givet meget flotte resultater. Mies høje faglige niveau kombineret med det personlige og sociale overskud deler hun gerne ud af til glæde for andre på uddannelsen.

Mies engagement samt seriøse indstilling til uddannelsen har bevirket at Mie i flere sammenhænge har illustreret overfaglighed. Dette opnås især når man drives af interesse for at tilegne sig viden og ikke er bange for at bruge sine kreative sider, når man skal prøve kræfter med det ukendte, hvilket Mie har vist.

Bendix Fonden - kr. 5.000,- HTX

undefined
Modtager: Simon Brix Andersen - Legatoverrækker Bente Bendix

Begrundelse:
Simon har gennem sine tre år på HTX Holstebro udvist en helt igennem seriøs indstilling til det at studere med et vedvarende engagement. Dette har bevirket, at Simon har opnået særdeles flotte resultater, hvor han har udvist et stort fagligt overskud, der har været til inspiration og hjælp for flere på uddannelsen.
Simons intelligente og rolige personlighed har muliggjort,

Bendix Fonden - kr. 5.000,- - EUX

undefined
Modtager: EUX Bager, Linda Katrine Holst Kjeldsen - Legatoverrækker Bente Bendix

Begrundelse:
Linda har fra starten valgt EUX som sin uddannelsesvej. Hun havde allerede fra starten af grundforløbet stor faglig lyst og interesse, som var smittende for de øvrige klassekammerater, og har igennem hele sin læretid været en faglig inspiration for de andre elever.
Hun har deltaget i skolemesterskaberne Lokal Skills 3 år i træk i 2016 (nr. 3), 2017 (nr. 2) og 2018 (nr. 1). Hun har deltaget i DM Skills i 2018 og blev placeret som nr. 4. I april 2019 deltog Linda igen i Skills, Linda vandt konkurrencen og kan nu kalde sig for Danmarks bedste unge bager.

Hun har arbejdet meget ihærdigt i sin fritid for at øge sin faglige dygtighed - så meget, at hun har fri adgang i skolens bagerier, hvor vi ofte møder hende lørdage og søndage, hvor hun træner og udvikler sine kompetencer til perfektion.
For at understøtte sin læring har hun deltaget i UCH Masterclass 2 gange.
Hun har frivilligt deltaget i forskellige aktiviteter for at udbrede information og viden om bagerfaget og EUX mulighederne ved at deltage som ressource person på UCH´s stande ved FOODEXPO i 2016 og 2018. I 2018 var hun foredragsholder på ØKO standen omkring de faglige udfordringer med bagning af brød med økologisk mel - og komme med faglige løsninger på disse problematikker.
Linda har også assisteret til efteruddannelseskurser på UCH bagning af rugbrød med surdej.
Linda er også altid at finde på skolen til vore åbent hus arrangementer, hvor hun fortæller de kommende elever om bager og EUX uddannelser.
Linda har gennem hele sin læretid altid vist meget høj faglighed og afslutter sin uddannelse med svendeprøven i december 2019.

Mere info:
Paw Hedegaard Jensen, vicerektor HTX - 99 122 366 - paj@ucholstebro.dk