25. februar 2016

Et godt løft til eleverne på htx

undefined
Foto: Jens Bach

Undervisningsministeriet har lige før vinterferien frigivet de seneste tal for de gymnasiale uddannelsers løfteevne. De såkaldte socioøkonomiske referencer. Her sammenholdes oplysninger om elevernes sociale baggrund med deres eksamensresultater. Ved eksamen i 2015 præsterede eleverne fra Holstebro Tekniske Gymnasium et gennemsnit på 7,8, hvilket ligger over det forventede gennemsnit udregnet efter de socioøkonomiske referencer, som er på 7,5. Altså et løft på 0,3.

Det bringer løfteevnen for Holstebro Tekniske Gymnasium helt i top på landsplan.
Selvom en løfteevne på 0,3 ikke lyder af meget, så er det faktisk et rigtigt godt løft, som eleverne på Holstebro Tekniske Gymnasium har fået i 2015.

”Vi er selvfølgelig rigtigt glade for resultaterne. Det giver et ekstra skulderklap til både elever og lærere på vores gymnasium. Det viser at såvel elever som lærere har den rigtige indgang til tingene. Vi dyrker fagligheden og glæden ved at lære.” Siger Karsten Søndertoft, Rektor for Holstebro Tekniske Gymnasium.

I ministeriets beregninger indgår bl.a. afgangskaraktererne fra 9. klasse, forældrenes uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund og familiernes bruttoindkomster. Dette holdes op i mod elevernes eksamensresultater i gymnasiet. På den måde, kan man se, om den enkelte skole er i stand til at løfte eleverne fagligt i forhold til deres sociale baggrund.

I Holstebro og de fleste af omegnskommunerne, hvor eleverne på Holstebro Tekniske Gymnasium tidligere har gået i folkeskole, ligger det faglige niveau og karakterne højt allerede i folkeskolen, ligesom et stort flertal af eleverne har en solid social baggrund. Derfor kan det umiddelbart være en udfordring at løfte dem yderligere.

To andre tekniske gymnasier i landet, EUC Nordvest i Thisted og Rybners i Esbjerg, ligger tilsvarende på 0,3, mens Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern præsterede et løft på 0,5.

Mere info:
Rektor Karsten Søndertoft Pedersen telefon 99 122 350

Kilde: uddannelsesstatistik.dk