22. marts 2021

Genåbning på HTX skaber begejstring

På Tekniske Gymnasium er venskaber, det at være sammen, at kunne se ens venner ubegrænset og at kunne grine sammen, at udveksle historier og at mærke hinanden en stor del af hverdagen. Siden den 9. december har eleverne levet uden hinandens gode selskab. Men her midt i marts kan klasserne mødes igen og glæden er til at mærke. 

udefineret
Her råhygges - det er dejligt at være tilbage igen.

Der er så meget ophobet energi, så mange oplevelser, så meget isolationstid at tale om og dele. Hele lageret af virtuel indespærret energi bliver nu forløst i solskin med bål, brainstorm og teknologi. Underviserne har indrettet udendørs undervisning. Foråret er kommet og fornemmelsen af ​​en større frihed er tydelig hos eleverne.

Humøret er højt

Eksamensudtrækning

Spekulationerne om, hvilke fag der er udtrukket til eksamen vendes – men der er længe til, bliver flere enige om. 

Det gælder om at nyde dagen. Eleverne  skal opfinde produkter eller teknologier, der kan begrænse unødvendigt forbrug. I 2u US-Science (klassen der rejser til USA i 8 uger) arbejder de med miljøbelastende vaskemidler, som bruges i de største mængder i private husholdninger. Alle vaske- og skyllemidler indeholder stoffer, der belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevandet. Selv efter en tur i rensningsanlæg slipper små mænger af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet. 

udefineret

En gruppe i 2u vil gerne bygge en doseringsmekanisme, så vaskemaskiner bruger den præcise mængde vaskemiddel og derved gøre tøjvask langt mere bæredygtigt. Eleverne arbejder sammen om at skabe ideer, fastlægge et koncept, konstruere produktet, producere det og kortlægge implementeringen.

Eleverne har dygtige ingeniører med bred erhvervserfaring, som guider dem undervejs. 

Flere produkter når helt frem til markedet og bliver til små virksomheder, som de studerende driver ved siden af ​​deres studier. Det er den helt virkelighedsnære undervisning, der interesserer eleverne mest. Men den kombineres naturligvis med teori og viden, som danner og uddanner elever til at tænke innovativt, bæredygtigt og realistisk.

udefineret