27. juni 2020

HTX dimissionstaler

undefined
Mat-biotek er klar til dimission med studentertaler, beviser og legater

Kend dig selv

I lørdags dimitterede vi 136 nye studenter fra Holstebro Tekniske Gymnasium. De er alle lykkes med at gennemføre en solid ungdomsuddannelse. Huen perspektiverer deres ungdomsliv på en fantastisk måde. De er et positivt bidrag til verden, i vore øjne, fordi de har overvundet sig selv og valgt at fokusere på at blomstre fagligt, socialt og mentalt som menneske med udgangspunkt i deres særegne styrker og talenter. Studenterne har været en form for vinterbadere, naturister eller vikinger, fordi de tre år i træk – også om vinteren har badet i sansekvalificerende, erkendelsesgivende og begrebsudfordrende dannelse. De har udvidet deres grænser. De har mødt dygtige undervisere, der har smittet dem med videbegær og formået at kvalificere dem til at kunne kende forskel på en halskæde og en ækvivalenskæde, på optur og opdrift, på beskidte fingre og antistofklasser, på husblas og andre hydrokolloider og vigtigst af alt: Den ekstreme forskel på afleveret og ikke afleveret!

Deres talenter og dømmekraft er blevet trænet. Det er der plads til her på HTX: Der er plads til en 360 graders udfoldelse af talenter her. Der er også plads til mindre.
Studenterne har taget en uddannelse for at tage del i menneskehedens offentlige samtale. Aristoteles skrev: ’Dit kald i livet ligger i det punkt, hvor dine styrker og talenter flugter med de behov, verden har’. Var det derfor, grækerne skrev ’Kend dig selv’ over Oraklet i Delfi? Vi har satset på at give vore studenter fagligt og socialt kendskab til sig selv og deres egen platform og nu kan de finde en videregående uddannelse, der flugter med deres styrker og talenter og de behov verden har.

En af Danmarks bedste pædagogiske forskere Steen Nepper Larsen siger omtrent sådan her: ’Det dannelsesmæssige modsvar til at stole blindt på grafer og Corona-kurver må lyde: At kunne tolke tals tilblivelse, at kunne spørge kritisk til den videnspolitiske anvendelse af tal og legitimeringsstrategier og tiltag, der bygger på tal. At være dannet i Big Data-æraen er at være en skolet fortolker med en stor vished om kontekstens betydning og virkelighedens konstruktion i tallenes langtfra uskyldige billede. Verden bliver et bedre sted, hvis vi som analytikere har et udsyn, der rækker langt ud over tallenes tale. Vi hopper ikke på, at digital overvågning af menneskelig adfærd tilsat anvendt matematik klarer alle ærterne og kan erstatte al viden i en postfaktuel verden’.

Vi har som gymnasium det mål at styrke elevernes digitale og teknologiske dannelse, sådan at de har noget at tilbyde verden. Vi ved, at verden af afhængig af dem og de er afhængig af verden. Vi er viklet ind i hinanden. Løgstrup siger, at et menneske aldrig står alene. Der er mange omkring os, som er afhængige af os. Faktisk er vi totalt viklet ind i hinanden, afhængige af hinanden og forbundet med hinanden og at det er en god nyhed. Han formulerer det sådan her: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”. Vi er forbundne, på kryds og tværs og vi holder noget af hinandens liv i jeres hænder – ved at vi har levet med hinandens evner, humor, ideer og talenter. Vore studenter har foldet sig ud og levet gennem fællesskaber på kryds og tværs. De har optrænet en kreativ bevidsthed og de har fået mange former for fagsprog til at vise deres kreativitet i.

undefined
Frederik Svindt modtager her UCHs studielegat. Vicerektor Paw Hedegaard Jensen overrækker legatet og læser begrundelsen op.

Selvom de blev sendt i eksil, parkeret som en flok inkarnerede gamere foran skærmene, så holdt de fast og de bevidste, at deres uddannelse på HTX ikke er en simpel individuel maraton, men en fortælling om dem selv. De teorier, de metoder og de modeller, de har fået lært er intet imod det, at de gennemførte. At de gjorde det færdigt. At de kom over målstregen. Det er foretagsomhedskompetence. At kunne gøre det. Der skal virkelig noget til. Det er ikke another walk in the park at tage en Teknisk Studentereksamen. Vi stiller krav. Vi udfordrer. Vi udvikler gennem entreprenørskabsundervisning. Det gør vi, fordi vi vil have, at vore studerende flytter deres måde at se verden på. Vi vil udvide deres grænser og deres syn på verden, sådan at de selv bliver i stand til at cykle den etape, der hedder livet, hjem på en måde, så hele turen bliver meningsfuld for dem.

De har forladt den græske skæbnefortælling, hvor et orakel kunne sige, hvordan det kom til at gå helten. Skæbnen var bestemt, inden fødslen. Den hårde determinisme, var det sure brød, mange af vore forfædre måtte tygge sig igennem.

Nu er vi frie – men der er én person, man aldrig bliver fri for og det er én selv. Derfor står der på døren over Oraklet i Delfi: Kend dig selv. Det lærer man ikke på en sofa. Det lærer man inde i fagene, ude på virksomhederne, ude i naturen, gennem kunsten, gennem musikken, gennem film, i ens familie og sammen med ens venner. Der mærker vi, hvor vi selv går til og hvor vore egne grænser går til og de grænser vil vi ikke holde lukket. De grænser vil vi igennem livet lære at udvide, så der bliver plads til mange typer mennesker, mange typer oplevelser, så vi ikke udelukker noget eller nogen, men bliver et af de mennesker, hvor der er plads nok til at man kan være sig selv og accepteret, præcist som man er. Det er der plads til her på Holstebro Tekniske Gymnasium.

At være menneske er vedholdende at spørge: Hvad vil jeg? Hvad kan jeg? Hvem er jeg? At være menneske er også at give sig begivenhederne i vold og at være en produktiv fortolker, der giver verden igen. At være menneske er at forholde sig til sit livsforhold. Nu skal vore studenter ud i verden og modvise Wittgenstein. De skal ud og vise, at deres sprogs grænse ikke er deres verdens grænse. At de kan udvide deres grænser i alle retninger. Det er det plads til i den globaliserede verden, I lever i. Hjertelig tillykke med huen.

Hilsen Paw Hedegaard Jensen

Rektors tale

Stort tillykke med jeres studentereksamen, det er godt gået.

Omstillingsparathed er en vigtig egenskab hos os alle, det vidner Corona perioden om. Det være sig på skolesiden og privatsiden.

Men hør her kære studenter. I skal omstille jer så mange gange i jeres liv, sådan er det bare. Det er hårdt, livsbekræftende, sundt, udviklende osv. .

 • Folkeskole til gymnasie. Stamfag til valgfag
 • Måske en anden/fritidsinteresse
 • Flytte hjemmefra
 • Cyklist til billist
 • Fysisk fremmøde på skolen – virtuel undervisning
 • OSV…

Nogle omstillinger rykker mere end andre. Nogle omstillinger har man tid til at forberede, andre kommer, som ”et lyn” fra en klar himmel.
Ved nogle omstillinger vil I tænker ”pyt” ved andre vil I tænke - nej det kan ikke være rigtig – det kan jeg ikke.

Gældende for mange ændringer er at de oftest er kommet for at blive.
I skal derfor være omstillingsparate – bliver man så god til det….
Det ved jeg ikke, kan man lære at blive omstillingsparat….

Tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone er erklærede værdier her på HTX. Disse værdier er I helt tydeligt bærere af, og dem skal I bringe med ud herfra og kæmpe for. Det er der absolut brug for, både på det samfundsmæssige og det helt personlige plan. For I vil både i dagligdagen og på den politiske dagsorden møde intolerancen, den manglende respekt for andre og en omgangstone, der absolut ikke er acceptabel. Og det vil kræve noget af jer personligt at stå imod. Når det bliver svært, så husk på, at det hele handler om, hvem I gerne vil være som mennesker, og hvilken forskel I gerne vil gøre - for jer selv og fællesskabet. I har netop afsluttet en ungdomsuddannelse, der både er almendannende og giver studiekompetence. Noget helt centralt i jeres uddannelse har været viden - at finde viden, forholde jer kritisk til denne viden, bearbejde den og formidle den videre. Og – ja så har vi også trænet jer i omstillingsevne. Tænk bar på jeres skema.

 • Første time matematik
 • Anden time dansk
 • Tredje time kemi
 • Fjerde time tysk/spansk/fransk/engelsk
 • Femte time teknikfag
 • Sjette time design

Før den 12. marts fysisk tilstedeværelse
Efter den 12. marts virtuel undervisning

Vi har de sidste 3 år arbejdet på at formaterer - påvirke jer

Jeg håber, at I alle vil se tilbage på jeres tre år på HTX i Holstebro med glæde blandet med savn og vemod. At I synes, at I har haft 3 gode år.
At I vil føle, at I har fået noget vigtigt med herfra – ud over eksamensbeviset og studenterhuen. Uanset hvilken vej I nu vil vælge frem i livet, vil jeg håbe, at I fortsat vil vælge at gøre en forskel. At I fortsat vil være kritiske og modige i jeres valg.

Mine opfordringer til jer bliver. En god portion af følgende 4 ting, 4 ting jeg mener er vigtig for jer

 1. Selvtillid – tænk/tro på ”jeg kan godt”, I har nu en studentereksamen. Det er godt gået
 2. Selvfølelse – være jer selv, kend jer selv. Prøv grænser af, såvel fysiske som intellektuelle
 3. Selvværd – I kan noget, vis stolthed og selverkendelse
 4. Hold fokus – sæt jer nogle/et mål – og fokuser på at nå det mål

Men uanset hvad I nu finder på efter studentereksamen, er det allervigtigste, at I mestrer livet. At I er tilfredse og glade for jeres liv og kan klare jer selv.
”Kys det nu det satans liv” – som Steffen Brandt fra TV2 synger.
At I kan være jer selv bekendt. At I ikke ”kun” er blevet til noget, men også er blevet til nogen - jer selv!

Gå ud i verden og gør en forskel for jer selv, for andre og for fællesskabet. Og inspirer andre til at gøre det samme. Det ved jeg I kan. I har kræfterne og evnerne til det – og det forpligter. Jeg vil slutte med at ønske jer alle sammen til lykke med eksamen – og held og lykke til på jeres videre vej.

God sommer til jer alle!
Martin Baadsgaard - rektor på UCH gymnasierne