27. juni 2015

Legatmodtagere på Holstebro Tekniske Gymnasium 2015

undefined

Sydbank Fondens rejse legat
Nikolaj Villiam Bjerring Mariagerhar altid arbejdet målrettet med de stillede opgaver gennem hele uddannelsenog har altid mødt forberedt med hensyn til det daglige arbejde. Ligeledes har Nikolaj vist stor selvstændighed og vilje til at se ud over det tilrettelagte pensum.

Ovenstående indstilling til uddannelsen som helhed har bevirket, at Nikolaj har opnået særdeles flotte resultater ved studentereksamen.

Dertil skal lægges, at Nikolaj har en stor positiv indflydelse på det sociale arbejdsklima
i klassen, hvor han gerne deler ud af sin viden samt er med til at sætte en
dagsorden: Vi er her for at lære noget.

undefined


Bendix Fondens legat
Mads Holmark Vandborg har gennem hele uddannelsestiden arbejdet meget målrettet og ambitiøst med de faglige udfordringer, uddannelsen har omfattet. Denne indstilling har ikke kun omfattet dele af fagrækken, men derimod hele uddannelsens fagrække.

Mads’ interesse for fagene og engagerede måde at arbejde med disse på har bevirket, at Mads inden for visse fagområder har opnået overfaglige kompetencer i henhold til fagmålene for en studentereksamen. Dette bevidnes blandt andet gennem frivilligt i weekenderne at dygtiggøre sig inden for bestemte fag på universiteter herhjemme.

Denne indstilling har bevirket, at Mads sammen med fire andre gymnasieelever skal repræsentere Danmark ved OL i fysik i Indien denne sommer. Læg hertil en student, der gerne hjælper og deler sin viden med andre.

undefined

Industri- og Håndværkerforeningens i Holstebro
Majbrit Maag Sahlholt Lauritsen har med stor engagement involveret sig i studielivet ved Holstebro Tekniske Gymnasium og har i den forbindelse deltaget i opgaver, arrangementer m.m., der repræsenterede gymnasiet. Dette engagement i studielivets mange gøremål har ikke tilsidesat Majbrits store engagement i uddannelsens faglighed, hvilket i kombination med Majbrits talent og faglige overskud har medført særdeles flotte resultater på studentereksamens-beviset.

Majbrits indstilling til at hjælpe andre og åbenhed overfor nye opgaver, kombineret med hendes faglighed, vil være et solidt afsæt for hendes fremadrettede virke og har været til glæde for studiemiljøet ved Holstebro Tekniske Gymnasium.

undefined

Uddannelsescenter Holstebro, studielegat

Caroline Rebbe Kjellerup har gennem hele gymnasietiden arbejdet meget målrettet og ambitiøst med de til uddannelsen stillede opgaver.

Dertil har Caroline gennem hele uddannelsen kombineret sin faglige dygtighed med en hjælpsom personlighed, der altid har arbejdet på at få alle med. Denne hjælpsomhed har skolen ligeledes nydt godt af i flere sammenhænge, hvor elever skulle inddrages i opgaver og arrangementer. Denne indstilling til faglighed og uddannelse som helhed har bevirket, at Caroline har opnået særdeles flotte resultater, og når dette går op i en højere enhed, skyldes det blandt andet Carolines evne til at forvalte sine såvel faglige som personlige kvalifikationer på en optimal og konstruktiv måde.