20. juni 2016

Nyuddannede gymnasielærere

undefined

Foto:
Fra højre: Lars Juul Mikkelsen, Søren Fuglsang Midtgaard og Jens Malte Nielsen. (Foto: Ulla Armose)

På Holstebro Tekniske Gymnasium er Lars Juul Mikkelsen fra Struer, Søren Fulgsang Midtgaard fra Aulum og Jens Malte Nielsen fra Ringkøbing netop blevet færdige med pædagogikumuddannelsen og kan nu kalde sig selv for gymnasielærere.

Lars Juul Mikkelsen er civilingeniør fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet en årrække på B&O. På Holstebro Tekniske Gymnasium underviser han i fagene programmering, teknologi og matematik. Til dagligt fungerer han som koordinator for skolens tværfaglige projekter.

Søren Fuglsang Midtgaard er ph.d. i molekylærbiologi og har en fortid som underviser og forsker ved Aarhus Universitet. Han underviser i fagene teknologi og bioteknologi. Søren er en drivende kraft i en lang række samarbejdsprogrammer mellem htx og folkeskolerne blandt andet i form af innovationsundervisning.

Jens Malte Nielsen er uddannet cand. comm. fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet med kommunikation hos bl.a. Vestas og i Ringkøbing-Skjern Kommune. Eleverne på Holstebro Tekniske Gymnasium får glæde af Malte som underviser i kommunikation/IT og teknologihistorie, ligesom han kommer til at undervise i samtidshistorie på Holstebro Handelsgymnasium.

Pædagogikumuddannelsen er fælles for alle de gymnasiale uddannelser. Forløbet gennemføres som en vekseluddannelse mellem ansættelsesskolen og Syddansk Universitet. Det lærer kandidaterne om alle de praktiske og teoretiske sider, man skal kunne udvise for at blive en god underviser på gymnasialt niveau.

Yderligere information: 
Michael Balle Jensen, Pædagogisk Koordinator, 21 26 63 03