Fag på htx

Biologi B og C

Biologifaget vil give dig grundlæggende viden om biologien i og omkring os, så du kan forholde dig til samfundsmæssige forhold med biologisk indhold.

I det obligatoriske c-niveau vil du få en grundlæggende viden om økosystemer, global opvarmning, udbrud af smitsomme sygdomme (epidemier) og multiresistente bakterier. Du vil også komme til at arbejde med årsager til sundhed og livsstilssygdomme, ligesom faget rummer emner som økologi, organsystemer, kostberegninger, cellebiologi samt mikroorganismer og sexologi.

I valgfaget på B-niveau vil du få en dybere og mere teoretisk funderet viden om økosystemer, miljøbeskyttelse, smitsomme sygdomme, multiresistente bakterier samt sundhed og livsstilssygdomme. Faget rummer også DNA teknologi, genetik og evolutionsteori. Ligeledes vil du skulle fordybe dig i viden om organsystemer, kost og sundhed, cellebiologi, mikroorganismer og sexologi.

Undervisningen i biologi er en blanding mellem klasseundervisning, gruppearbejde, laboratorieøvelser samt elevfremlæggelser. På B-niveau vil der også indgå feltundersøgelser ude i naturen. Skriftligt vil der være dokumentation af laboratorieforsøg i rapportform, ligesom der vil være andre skriftlige opgaver, der understøtter undervisningens indhold.

Biologi spiller naturligt sammen med kemisk og matematisk viden, ligesom der kan være emner af idehistorisk eller samfundsfaglig relevans i undervisningen.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Biologi

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

Tine Vittrup Frandsen
Koordinator, Cand.scient.
tf@ucholstebro.dk