Fag på htx

Bioteknologi A

Faget giver dig en indsigt i, hvor stor en rolle bioteknologien spiller i din hverdag og de produkter, vi omgiver os med. Faget giver indsigt i hvilke bioteknologiske teknikker, der benyttes både inden for forskning og industrien i dag. Du vil få viden om de muligheder og begrænsninger, der er i genteknologien.

I faget kommer du bl.a. til at arbejde med genmodificerede fødevarer (GMO), hormonudvikling i forbindelse med sygdom, behandling, doping og signalering. Stamcelleforskning og behandling, medicinalindustrien og meget andet.

Du kommer til at arbejde naturvidenskabeligt med problemstillinger, hvor du lærer at arbejde sterilt i professionelle laboratorier med de teknikker, der bruges både i industrien og på universitetet

Undervisningen rummer både klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og forsøg i laboratoriet. Skriftligt skal du arbejde med opgaveregning, rapportskrivning og forskellige formidlingsformer.

I faget indgår både biologi og kemi, ligesom der kan være samarbejde med fag som matematik og idehistorie.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Bioteknologi