Fag på htx

Dansk A

Danskfaget arbejder med litteratur, medier og sprog. Her lærer du at orientere dig i en foranderlig verden og forstå dig selv i et bredere kulturelt og historisk perspektiv. Desuden styrkes din evne til at formulere dig præcist og nuanceret. Det udvikler også formidlingskompetencer, som du kan anvende i de øvrige fag på htx.

Dansk har fokus på udvikling af dine analytiske evner og dermed din evne til at reflektere og forholde dig kritisk til de forhold og problemstillinger, du møder i din hverdag. Samtidigt vil du i danskfaget arbejde med kulturen som billede på, hvordan mennesker har tænkt og oplevet verden gennem historien.

Undervisningen rummer mange forskellige arbejdsformer. I klasseundervisning, gruppearbejde og klassedialog undersøger, analyserer og diskuterer vi tekster, medier og sprog. Du kommer til at fordybe dig i skrivning alene og sammen med dine klassekammerater. Der er også plads til projekter, hvor du producerer korte film, skriver kreative tekster, holder et fagligt oplæg og meget andet.

Gennem de skriftlige genrer, redegørelse-diskussion, kronik og analyse-fortolkning, vil du styrke dine sproglige evner og blive klogere på sprogets betydning for kommunikationen.

Du vil blive mødt med tværfaglige forløb med de naturvidenskabelige og teknologiske fag, hvor dansk bidrager med en sproglig bearbejdelse, ligesom dansk er en oplagt samarbejdspartner med idéhistorie, som blandt andet bliver omsat i den obligatoriske, tværfaglige dansk-idéhistorie opgave i 2.g.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Dansk