Fag på htx

Design B

Design B handler både om teorien bag design og om at skabe designløsninger. Det har derfor både en praktisk tilgang og en analytisk tilgang i form af semiotisk analyse. Faget giver også en forståelse for kompleksiteten af moderne design som en konsekvens globaliseringen herunder ressourcemangel og miljøhensyn.

I faget lærer du at analysere design som visuel og fysisk formgivning og at aflæse designs betydning i mange forskellige sammenhænge. Det giver dig gode redskaber til arbejde med design i praksis, inden for de tre designdiscipliner: produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser.

Undervisningen organiseres som en blanding af teoriundervisning i hold og selvstændige projektforløb med projektvejledning. Projektforløbene er virkelighedsnære, hvor produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser er de bærende elementer. Skriftlig kommer du til at arbejde med dokumentation i forhold til praktiske designopgaver og forløb.

I design får du en viden, som du kan bruge i mange andre fag. I særdeleshed i forhold til fagene innovation, kommunikation og teknologi, men der kan også indgå naturvidenskabelige eller humanistiske fag i samspil med design.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Design