Fag på htx

Idræt B og C

I idrætsfaget er det centrale den fysiske aktivitet, som understøttes af viden hovedsagligt fra de natur- og sundhedsvidenskabelige områder. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås viden og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet og træning giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Du vil få en viden om betydningen af kroppens generelle sundhedstilstand, og hvorfor den er essentiel i forhold til at kunne navigere og forholde sig til for eksempel den stigende procentdel af overvægtige mennesker og fedmeepidemien. Faget rummer mange forskellige idrætsgrene, både de klassiske og de mere utraditionelle former.

Idrætsundervisningen i valgfaget på C-niveau er som udgangspunkt praktisk, og den teoretiske viden, som du skal tilegne dig, bliver på begrebsniveau. Du vil blive introduceret til mange forskellige discipliner både individuelle og holdsport. I grupper skal I udforme et komplet opvarmningsprogram, der afleveres i rapportform, samt udføre dette program i praksis.
Idrætsundervisningen i studieretningsfaget på B-niveau rummer et større fokus på teorien bag idræt, samtidigt med at det bevarer en stor praktisk dimension. Du vil kommer til at lære mere om fysiologi, anatomi, idrætshistorie og idrætssociologi. Du vil også komme til at arbejde med at analysere og vurdere fysisk aktivitet i forhold til sundhed og træning. Det vil derfor også indeholde eksperimentelt og skriftligt arbejde, hvor du kommer til at afprøve og eksperimentere med faglige problemstillinger i praksis, som du efterfølgende skal dokumentere.

Idrætsfaget har et naturligt samspil med især de biologiske og bioteknologiske fag, men også med naturvidenskab generelt, samfundsvidenskab og humaniora.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Idræt