Fag på htx

Kemi A og B

Kemifaget beskæftiger sig med opbygningen af atomer og molekyler, og hvordan disse reagerer med andre kemiske forbindelser. Faget giver dig en reflekteret forståelse for mange samfundsmæssige problematikker. Det kan være kemiske problematikker inden for miljø, medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og megen anden produktion.

I kemien arbejdes med centrale emner som syrer/baser, kinetik, termodynamik og opbygning af organiske stoffer som fedtstoffer, proteiner, kulhydrater og medicin. Der arbejdes med såvel analyse som syntese af forskellige stoffer.

I undervisningen indgår både teoretisk viden og forsøg i laboratoriet. It værktøjer som tegne- og regneprogrammer er en integreret del af undervisningen. I forbindelse med øvelser skal du aflevere skriftlig dokumentation med beregninger og forklaringer. Herudover udføres beregninger af mange mindre opgaver.

Kemi har et betydeligt samspil med andre naturvidenskabelige fag ikke mindst matematik, fysik og biologi/bioteknologi, men rummer også samarbejdsflader med samfundsfag og idéhistorie.

Studieretnings- og valgfaget Kemi A indeholder en skriftlig eksamen, så i faget er der mange flere skriftlige opgaver end Kemi B. Derudover indeholder A-niveauet yderligere områder som f.eks. termodynamik, samt en noget dybere forståelse for kemiske reaktioner og opbygninger af kemiske stoffer.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Vi underviser i Kemi

Niels Kristian Mølgaard Rasmussen
Koordinator, Ingeniør
99 122 352
nkm@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen
Cand.mag./scient. - studievejleder HTX
99 122 224
thm@ucholstebro.dk

Tine Vittrup Frandsen
Koordinator, Cand.scient.
tf@ucholstebro.dk