Fag på htx

Studieområdet og studieområdeprojektet

Studieområdet er et tværfagligt samarbejde mellem alle dine fag bortset fra valgfagene. I studieområdet kommer du til at arbejde med nutidens store nøgleproblemer som fx bæredygtighed, globalisering, design & livskvalitet eller kommunikation & etik. At arbejde med nøgleproblemerne kræver viden og metoder fra mange forskellige fag.

Du lærer gennem studieområdet at undersøge og afgrænse en problemstilling og udarbejde en problemformulering, som du kan arbejde med fra forskellige faglige og metodiske vinkler. Du kommer til at søge informationer, anvende faglige kilder, indsamle data og kombinere teori, metoder og praksis i dit arbejde. Du lærer at se de store linjer i tidens nøgleproblemer og perspektivere dine løsningsforslag til den virkelige verden. Samtidigt forbereder studieområdet dig på de arbejdsformer, som du vil møde på videregående uddannelser.

Studieområdets centrale område er faglig formidling. Både mundtligt og skriftligt. Du vil derfor skulle arbejde med præcise faglige forklaringer og korrekt fagsprog. Du vil også skulle vurdere fagenes muligheder og begrænsninger i forhold til problemstillingerne. Du kommer til at beskæftige dig med videnskabsteori. Undervisningen organiseres fortrinsvis i projektperioder, hvor flere fag deltager, og der er en høj grad af selvstændigt gruppearbejde. Derfor skal du også forholde dig til at planlægge tid og aktiviteter, ligesom du skal kunne reflektere over processen og dit eget arbejde.

Studieområdet indeholder mange forskellige skriftlige aktiviteter i de enkelte forløb. Men særligt vigtigt er opgaven i dansk og idéhistorie samt den naturvidenskabelige case, som begge ligger i slutningen af 2.g. De er sammen med studieområdet som helhed med til at forberede dig til studieområdeprojektet, der er en stor, individuel skriftlig opgave i midten af 3.g.

I studieområdeprojektet skal du selvstændigt udfærdige en tværfaglig problemformulering, som inddrager to af dine fag. Ud fra problemformuleringen skal du foretage litteratursøgning, lave undersøgelser, diskutere og vurdere dine resultater og endelig formidle arbejdet som en opgave. Opgaven er grundlag for en mundtlig prøve, hvor du skal fremlægge, diskutere og perspektivere dit arbejde.

Aktuelle læreplaner på HTX

- vælg fag/niveau

Koordinator for Studieområdet og studieområdeprojektet