Valgfag og teknikfag på htx

Valgfagene

I valgfagene har du mulighed for at dyrke særlige interesser og sætte dit eget præg på uddannelsen. Nogle valgfag kan også være nævnt som særlige adgangskrav på bestemte videregående uddannelser, så de rigtige valgfag kan give dig flere valgmuligheder efter htx.

Hvis du følger US Science studieretningen, så har du på forhånd forpligtet dig på at vælge Engelsk A.

Klik på fagene i oversigten herunder for at få mere at vide om fagenes indhold. (vær obs på, at udbud/oprettelse af valgfag og teknikfag kan variere fra år til år)

A-niveau Engelsk Fysik  Kemi   Matematik Teknologi
B-niveau Biologi Programmering* Psykologi* Samfundsfag  
C-niveau

Astronomi Idræt
Innovation Programmering  Psykologi
Tysk
       

* Du skal have haft valgfaget på C-niveau, før du kan vælge det på B-niveau.

Teknikfaget

Alle htx-elever skal foruden de øvrige valgfag vælge et teknikfag i 3.g. Teknikfagene er projektorganiserede fag, hvor man arbejder videnskabeligt og praktisk med fx sundhed, miljø, byggeri, konstruktioner eller fødevarer. Du kan læse mere om teknikfagene ved at klikke på dem i oversigten herunder.

Teknikfag
A-niveau
Byggeri og Energi Computer og el-teknik Fødevareteknik
Krop og Sundhed
Maskinteknik