Valgfag på htx

Astronomi C

Astronomi handler om menneskets erkendelse af sin egen placering i tid og rum. Med udgangspunkt i observationer af og teorier om universet giver faget en forbindelse mellem fortidens og nutidens forestillinger om verden, præget af nysgerrighed og fascination. Blandt emnerne er egenskaber ved terrestriske planeter, solsystemets og mælkevejssystemets opbygning, Big Bang, stjerners dannelse og udvikling. Planeters dannelse og betingelser for liv.

Det astronomiske verdensbillede, som er i bestandig forandring, indtager en central plads i undervisningen, og du kommer til at stifte bekendtskab med de markante skift i erkendelsen af menneskets placering i universet gennem tiderne. Du kommer til at arbejde med både aktuel astronomisk forskning og centrale, almenmenneskelige spørgsmål. Du vil lære at orientere dig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder, samt kunne forklare elementære astronomiske fænomener, herunder dag og nat, Månens faser, formørkelser samt årstidernes skiften.

Undervisningen er opbygget en af mange forskellige arbejdsformer lige fra klassediskussioner over teoriundervisning og selvstændige projekter til observationsture. Gennem undervisningen skal du opbygge en personlig portfolio, som både indgår i den løbende evaluering og eksamen. I portfolioen samler du materialer fra undervisningen, observationer, eksperimenter, skriftligt arbejde og formidlingsarbejde.

Fagets skriftlige arbejde består af rapportering og efterbehandling af observationer og andet eksperimentelt arbejde. Du kommer også til at lave formidling af faglig indsigt i form af tekster, præsentationer og lignende til en bestemt målgruppe eller som resultat af projektarbejde.

Der er et naturligt sammenspil med fagene fysik og matematik. Simple astronomiske modeller med matematisk indhold anvendes og mange processer i astronomien kan forklares ved hjælp af fysik. Derudover vil der være oplagte paralleller til idéhistorie.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Astronomi