Valgfag på htx

Billedkunst C

Valgfaget Billedkunst C beskæftiger sig med at forstå visuelle og rummelige fænomener. Især kunstens billeder og populærkulturenes billeder er centrale emner. Tillige inddrages arkitekturen som en del af det rummelige genstandsfelt. Det er en naturlig del af faget, at du kommer til at skabe en række kunstværker selv.

Du kommer til at lære om de grundlæggende værktøjer til at analysere og fortolke den visuelle kommunikation, hvad enten det er billeder, det handler om, eller det er bygningskunst. Du vil lære om billedets virkemidler, analytiske synsvinkler og kronologi. Gennem udsmykning af især lokaler inddrages den konkrete omverden.

Undervisningen organiseres i en blanding af teoriundervisning i klassen og selvstændige arbejdsopgaver og projektforløb, hvor du vil få projektvejledning. Skriftlig kommer du til at aflevere kortere besvarelser i forhold til opgaver og forløb.

Billedkunstfaget interagerer i udpræget grad med faget design, men har også i dets teoretiske side meget tilfælles med danskfaget og kommunikation.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Billedkunst