Teknikfag på htx

Byggeri og Energi A

Faget giver dig et indblik i, hvordan man arbejder professionelt med byggeri inden for uddannelser som arkitekt, konstruktør eller ingeniør.

I faget kommer du til at arbejde med byggestil i forskellige tidsperioder, tekniske installationer i forhold til spildevand, varmetab og energiberegninger. Du vil lære at udfærdige et byggeprojekt, som lever op til kravene i det danske bygningsreglement.

Undervisningen rummer klasseundervisning og opgaveregning, men hovedvægten ligger klart på problemorienteret projektløsning, hvor du kommer til at arbejde med både byggeplanlægning, CAD-tegninger og udføre byggeri i praksis.

Det skriftligt arbejde i faget afspejler de professionelle krav til dokumentation af byggesager. Så du kommer bl.a. til at lave beregninger og tegningsmateriale til byggesagsbehandling.

Faget spiller naturligt sammen med uddannelsens øvrige fag. Du kommer til at bruge matematik og fysik i forbindelse med varmetabsberegninger og statik. Design under udvikling af forskellige boligudformninger, samt teknologi og kommunikation i forbindelse med rapportskrivning og eksamensprojekt.

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Byggeri og Energi