Teknikfag på htx - Udvikling og Produktion

Computer og elteknologi A

Faget handler om, hvordan man konstruerer produkter, der indeholder programmerbar elektronik. Dermed giver det en oplevelse af, hvad du kan komme til at arbejde med, hvis du vælger at videreuddanne dig inden for software og/eller elektronik.

Du vil lære om konstruktion, der omfatter design, beregning og dokumentation af elektriske kredsløb. Du vil arbejde med tests, der omfatter måling og analyse af måleresultater. Softwaredesign, der omfatter kravspecifikation, dokumentation og udvikling af software, er også en del af faget, ligesom du vil skulle udføre tests, der omfatter funktionsanalyse og målinger på produktet.

Undervisningen er organiseret i forskellige faglige temaer. Den er bygget op omkring projekter, hvor du arbejder sammen med andre i par eller mindre grupper. Der vil være rent elektriske forløb og rene softwareforløb, men primært projektorganiserede forløb, der rummer både el-teknik og software.

Skriftligt kommer du til at arbejde med dokumentation af de elektriske konstruktioner og dokumentation af software, samt dokumentation af testen, der afklarer om projektet lever op til de stillede krav.

Faget trækker naturligt på de naturvidenskabelige fag, men kan også inddrage elementer både fra de humanistiske og samfundsfaglige fag i forbindelse med løsning af komplekse problemstillinger.

 

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Computer og elteknologi