Teknikfag på htx - Proces, levnedsmiddel og sundhed

Fødevareteknologi A

I faget arbejdes med at planlægge og optimere processer omkring produktion af fødevarer. Man fremstiller typisk et produkt eller udfører en proces på samme måde som inden for levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien eller den kemiske industri. Produkterne kan fx være fremstilling af bioalkohol ud fra halm, fremstilling af penicillin ved en fermentering, ølbrygning, udvinding og opkoncentrering af omega3 fedtsyrer fra fiskeolie og fremstilling af fedtfattig is.

Du kommer til at lære at om fødevarer, sundhed, ernæring, miljø og sikkerhed. I undervisningen arbejder du med at planlægge og gennemføre produktion af fødevarer og optimere processen ud fra analysemetoder og kvalitetskontrol. Du vil også lære om lovgivning og mærkning vedr. fødevarer.

En stor del af undervisningen foregår som projektarbejde i små grupper, men den rummer også klasseundervisning i teori. Det meste af arbejdet foregår i skolens levnedsmiddellaboratorium. Virksomhedsbesøg er en del af undervisningen.

Den skriftlige side af faget handler om at udarbejde dokumentation for projekterne i form af rapporter. Derudover udarbejdes andre materialer til brug for fx mundtlig fremlæggelse.

Du kommer især til at bruge din faglige viden fra kemi, biologi eller bioteknologi i faget. Faget har også et naturligt samspil med viden fra matematik, teknologi og fysik, ligesom det kan rumme samfundsfaglige og idéhistoriske perspektiver.

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Fødevareteknologi