Fag på htx

Innovation C

I faget arbejder du med at realisere forretningsidéer gennem processer fra idéskabelse til udarbejdelse af en forretningsplan. Du vil udvikle dine evner inden for kreativitet og idéudvikling som fundament til opstart af virksomhed.

Faget er meget praktisk og virkelighedsnært. Du kommer til at arbejde med produktudvikling understøttet af produktdesign. Du vil få redskaber som SWOT og værdikædeanalyser til at vurdere forretningsidéer, ligesom du vil få en teoretisk baggrund til at sammentænke design og målgrupper for et produkt.

Faget er hovedsageligt organiseret gennem selvstændige projektforløb, hvor lærerne fungerer som projektvejledere. I forløbene får du mulighed for at anvende teori og metoder tæt på virkeligheden. Dette sker gennem et forløb, hvor du sammen med andre skal skabe en forretningsidé, som I skal udvikle og undersøge gennem større og mindre opgaver.

I Innovation kommer du til at anvende faglig viden fra næsten alle andre fag. Det gælder både naturvidenskabelige, teknologiske og humanistiske fag.

Afsluttende skal I lave en forretningsplan på 15-20 sider, og det er ikke urealistisk, at nogen faktisk realiserer planen og starter egen virksomhed.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Innovation