Teknikfag på htx - Proces, levnedsmiddel og sundhed

Krop og Sundhed A

Teknikfaget Krop og Sundhed handler om menneskets krop og de problemstillinger, som man typisk arbejder med inden for medicin, fysiologi og ernæring. Det berører emner som anatomi, fysiologi, sygdomme, ernæring og træning.

I faget kommer du bl.a. til at arbejde med at udvælge og beskrive trænings- og genoptræningsprogrammer. Du kommer til at afprøve trænings/genoptræningsprogrammer herunder evt. fremstille, tilpasse og afprøve hjælpemidler til en bestemt målgruppe. Inden for ernæring vil du kommer til at beskrive en kostrelateret problemstilling og foreslå og begrunde valg af kostplaner til udvalgte målgrupper på baggrund af individuelle sundhedshensyn, og du skal understøtte dette med kemiske og bioteknologiske analyser.

Teknikfaget udvikler evnen til at forholde sig analytisk og reflekterende til problemløsning af virkeligsnære problemstillinger, så undervisningen foregår hovedsageligt som projektbaseret undervisning understøttet af emneundervisning i klassen. Det skriftlige arbejde består af dokumentation af projektforløb i form af rapporter, præsentationer af arbejde og emner samt forskellige former for formidlingsopgaver.

Krop og Sundhed inddrager metoder og viden fra mange af uddannelsens øvrige fag. Der er en naturligt sammenhæng med de naturvidenskabelige fag og matematik, men også samfundsfaglige, kommunikative og idehistoriske evner kan komme i spil.

 

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Krop og Sundhed