Teknikfag på htx - Proces, levnedsmiddel og sundhed

Miljø- og Bioteknologi A

Faget handler om de problemstillinger, der findes inden for områder som miljøbelastning, sundhedssektoren og alle former for produktion af produkter. Det handler om emner som udnyttelse og fremstilling af bioenergi, vurdering af vandkvalitet, anvendelse og fremstilling af ikke miljøbelastende produkter, mikrobiologiske undersøgelser, kloning og genmodificering.

Du kommer til at undersøge omverdenen gennem problemorienterede projekter, hvor du skal løse problemstillinger gennem tekniske, biotekniske, biokemiske og biologiske eksperimenter. I arbejdet indgår teori og praktiske undersøgelser, så du kan komme til at arbejde med fx miljøhistorie, grønne regnskaber, mikrobiologi, toksikologi, genteknologi, enzymteknologi. Blandt de praktiske undersøgelser, du kan komme til at arbejde med, kan nævnes: jordbundsundersøgelser, vandundersøgelser, kemiske analyser, test af produkter, kloningsteknikker, DNA-analyser, genmodificeringsteknikker, proteinanalyser og sundhedsmæssige analyser.

Undervisningen foregår hovedsageligt som gruppearbejde, hvor I skal arbejde med problemanalyse, problemformulering og projektafgrænsning samt eksperimenterende undersøgelser i laboratorier eller fremstilling af konkrete produkter. Derudover vil der være enkelte timer med introduktion af teoretisk stof. Skriftligt kommer du til at skulle skrive projektrapporter efter naturvidenskabelig standard.

Faget arbejder naturligt i forlængelse af kemi, biologi, bioteknologi, matematik og fysik men også samfundsfag og idéhistorie i forbindelse med miljømæssige og etiske aspekter

 

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Miljø- og Bioteknologi