Fag på htx

Programmering B og C

Programmeringskundskaber er af afgørende betydning i den moderne verden. Lige fra håndtering af data over konstruktion af forskellige former for styringssystemer til konkrete programmer, man bruger i hverdagen.

På C-niveauet vil du lære grundlæggende programmering, så du får en forståelse for, hvordan du kan løse en problemstilling gennem et program. Du vil arbejde med programmerbare enheder og mange forskellige former for praktisk programmering.

På B-niveauet vil du lære at betragte programmering som et abstrakt værktøj, der kan løse problemstillinger på tværs af fagene, og du vil lære generelle programmeringsteknikker til løsning af komplekse problemer. Der er derfor et større teoretisk indhold. B-niveauet inddrager og behandler problemstillinger fra primært de naturvidenskabelige fag. For at vælge B-niveauet, skal du først have haft faget på C-niveau.

Undervisningen foregår som teoretisk og praktisk arbejde med programmering i forhold til temaer og projekter, hvor du arbejder alene eller i grupper omkring skrivning af kode og med skriftlig dokumentation af såvel kode som udviklingsprocessen.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Programmering