Fag på htx

Psykologi B og C

Psykologi bidrager til, at du bedre kan forstå dig selv og andre. Faget kommer ind på opvækstens og de sociale relationers betydning for hvordan du tænker og agerer. Du vil få en indsigt i, hvordan mennesket tænker, føler, handler, lærer og udvikler sig under de livsomstændigheder, det lever under. Den teoretiske viden vil du bruge til at forklare og diskutere psykologiske problemstillinger fra aktuelle artikler eller dokumentarer.

Du vil få indsigt i udviklings- personligheds- og socialpsykologien samt kognitiv psykologi. Udviklingspsykologien har fokus den tidlige udvikling, mens personlighedspsykologien giver indsigt i din videre udvikling. Socialpsykologien fokuserer på de sociale relationers betydning for menneskets udvikling fra fødsel til død. Den kognitive psykologi giver en viden om læring, intelligens, sanser, perception og hukommelse.

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, klassedialog, gruppe- og projektarbejde. I arbejdet med de psykologiske teorier, tages der udgangspunkt i aktuelle situationer og hændelser fra virkeligheden. I den skriftlige dimension skal du vise, at du besidder et psykologisk begrebsapparat, som kan anvendes til at forklare aktuelle problemstillinger. Den psykologiske viden kan ofte anvendes i humanistiske fag og til tider i nogle naturvidenskabsfag

Psykologi B udbygger din viden fra Psykologi C med en større fordybelse i fagets temaer og en kritisk analyse af psykologisk videnskab. Derudover rummer Psykologi B et større projektarbejde. For at vælge B-niveauet, skal du først have haft faget på C-niveau.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Psykologi