Fag på htx

Tysk C

I faget arbejdes med den tyske kultur og det tyske sprog. Faget inddrager samfundsmæssige og historiske forhold. Formålet er at du opnår kompetence til at kommunikere på tysk i et enkelt og sammenhængende sprog. Det er et fag, der giver dig lyst og evne til at forstå, reflektere over og gå i dialog med andre kulturer.

Du kommer til at arbejde med dit tyske sprog i faget gennem klasserumsdialog og samtaler. Du vil få undervisning i grundlæggende regler for tysk grammatik, og du vil lære at skrive korte tekster på tysk.

Undervisningen tager ofte udgangspunkt i aktuel litteratur bl.a. om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Tyskland samt ikke-fiktive tekster inden for emnerne teknik, teknologi og naturvidenskab. Arbejdet organiseres hovedsageligt gennem tre til fem forskellige emner.

Undervisningen sker som en blanding af klasseundervisning, klassedialog, samtaleøvelser, gruppearbejde og skriveøvelser. Det skriftlige arbejde foregår hovedsagligt i timerne.

Tyske sprogfærdigheder og viden om den tyske kultur kan give dig et forspring til en karriere i Europa, hvor Tyskland er en af de centrale drivkræfter. Valgfaget Tysk C bygger videre på den undervisning, du har med dig fra folkeskolen.

Link til læreplaner valgfag htx 2017 -

Vi underviser i Tysk