Teknikfag på htx - Udvikling og Produktion

Udvikling og Produktion (maskin) A

Faget giver dig et indblik i, hvordan man arbejder med procesforløb og produktfremstillingen inden for industrivirksomheder. Du vil udvikle dine evner til at forholde dig analytisk, reflekterende og innovativt til tekniske udformninger og løsninger i omverdenen og til praktisk anvendelse af videnskabelig viden.

Du kommer til at arbejde med at konstruere produkter som køretøjer og forskellige typer maskiner. Det rummer idéudvikling, formgivning med CAD, prototypefremstilling, automation og styringsteknik (PLC). Det rummer også materialeteknologi, så du får indsigt i at foreslå egnede materialer til et produkt og tage miljømæssige hensyn. I den praktiske del af faget kommer du til at arbejde med forskellige former for bearbejdning af metal, herunder svejsearbejde, drejebænke og vandskæring.

Undervisningen gennemføres som projektbaseret undervisning støttet af emneundervisning. Den er praksisnær og anvendelsesorienteret med vekselvirkning mellem teori og praktisk arbejde. Formålet med undervisningen er, at du får indsigt i at planlægge og beskrive selvstændige projektforløb og konkrete projekter.

Endvidere er formålet, at du udvikler dine evner til at søge, bearbejde og formidle relevante informationer, til at fordybe dig i en konkret fagspecifik problemstilling og til at kombinere teori og praktisk arbejde og dokumentere dit arbejde i en teknisk rapport.

Faget inddrager elementer fra mange andre fag, herunder i særlig grad naturvidenskabelige og teknologiske fag.

 

Link til læreplaner htx 2017 -

Vi underviser i Udvikling og Produktion (maskin)