Uddannelsens opbygning

Grundforløb og studieretningsforløb

Htx starter med et grundforløb på tre måneder. Det introducerer dig til fagene på teknisk gymnasium, så du er godt rustet til at vælge den helt rigtige studieretning.

Studieretningsforløbet

De naturvidenskabelige studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig inden for fire videnskabelige felter. Du kommer til at arbejde med videnskaben i laboratoriet og i kreative projektforløb, hvilket giver dig en solid teoretisk viden, som du kan bruge i praksis. Studieretningerne med matematik A & fysik A eller matematik A & bioteknologi A kan også læses som US Science-retning.

Studieretningerne med kommunikation, teknologi og design handler om at udvikle nye, kreative løsninger i forhold til kommunikation eller teknologi. Du kommer til at arbejde med at udvikle godt og brugervenligt design i enten medieproduktion eller af fysiske produkter. De to studieretninger har samme obligatoriske fag som de øvrige, så du får et stærkt naturvidenskabeligt fundament.

Foruden dine studieretningsfag rummer htx en række almene, obligatoriske fag. De giver dig både en bred almen viden og et solidt naturvidenskabeligt grundlag. Sammen med matematik, biologi, kemi, teknologi og fysik får du fagene dansk, engelsk, samfundsfag, kommunikation/IT og idehistorie.

Teknikfag og valgfag

I 3.g skal du også have et teknikfag. Her arbejder du med teori og projekter inden for et område som fx sundhed, træning og ernæring, byggeri, konstruktion, elektronik, fremstillingsprocesser m.v. Vi udbyder også en lang række valgfag, så du kan præge din studentereksamen med fag, som du særligt interesserer dig for.

Studietid

Du vil få undervisning i metoder og teori, der understøtter fagene og giver videnskabelig fordybelse, ligesom du kan være med i spændende, innovative og virkelighedsnære projekter. Det foregår i studietiden, som er undervisningsmoduler, du kan melde dig på gennem uddannelsen.