US Science

Økonomi og optagelse

Egenbetaling og optagelse

Udvekslingsprogrammet med Mission College i Santa Clara koster 30.000 kr., og det omfatter rejseudgifter, undervisningen på college, faglige udflugter og virksomhedsbesøg, ophold hos værtsfamilier, transport i lokalområdet og forsikring. Beløbet omfatter ikke udgifter på godt 2.000 kr. forbundet med visumansøgningen til at læse i USA.

Du skal søge om optagelse på htx uddannelsen på www.optagelse.dk, og samtidigt skal du udfylde ansøgningsskema til US Science, som du kan hente herunder. Du skal naturligvis opfylde de helt almindelige krav til optagelse på en gymnasial uddannelse.

Ved studieretningsvalget skal du vælge mellem studieretningerne Fysik & Matematik eller Bioteknologi & Matematik. Derudover er du forpligtet på at vælge Engelsk A som et af dine valgfag.

Optagelsesprøven

For at blive optaget skal du aflægge en prøve i engelsk og deltage i en personlig samtale. Dette finder sted i løbet af 1. semester inden endeligt valg af studieretning.

Hvis du har bestået engelskprøven og fundet egnet ved den personlige samtale, vil du få en bekræftelse på deltagelse i programmet. Ved det endelige valg af studieretning den efterfølgende januar skal du betale et depositum på 5000 kr. Beløbet modregnes senere i den samlede pris for udvekslingsopholdet.

Hvis du fravælger udvekslingsprogrammet senere, vil det kun være i tilfælde af sygdom og lign., at du kan få dit depositum tilbage. Du vil naturligvis kunne få en komplet htx-uddannelse alligevel.

Du skal søge om optagelse på htx uddannelsen på www.optagelse.dk, og samtidigt skal du udfylde ansøgningsskema til US Science, som du kan hente herunder. Du skal naturligvis opfylde de helt almindelige krav til optagelse på en gymnasial uddannelse. 

Forsikring

For alle deltagere tegner vi en rejseforsikring hos Europæiske gældende for hele opholdet. Den er inkluderet i elevbetalingen for programmet. Forsikring omfatter alle former for assistance i forbindelse med sygdom, herunder indlæggelse og evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom. Derudover dækker forsikringen forhold, der omfatter tyveri, skader (person og genstande), krisehjælp, hjemkaldelse m.m.

US Science brochure

Præsentation fra infoaften maj 2017

Ansøgningsskema

Læs mere om opholdet i Californien, adgangskrav m.m. herunder:

US Science