For elever på htx

Værd at vide

Biblioteket på UCH

Læs om biblioteket på Uddannelsescenter Holstebro her

Elevskab

Du kan leje et skab med hængelås i din studietid. Det koster kr. 100,-.
Udlejningen sker via bogdepotet.

Forsikring

Elever på de gymnasiale uddannelser er ikke omfattet af skolens forsikringsforhold.
Altså skal du selv gennem egne forsikringsforhold dækkes mod tyveri, tilskadekomst i forbindelse med undervisningen m.m. Det gælder også under ekskursioner inden- og udenlands.

Glemte sager

Har du glemt ting på skolen så spørg på studiekontoret.

Kantine

I pauserne kan du spise din medbragte mad eller købe mad i kantinen. Der serveres både rundstykker, smørrebrød, sandwich, lune retter, salatbar, diverse drikkevarer m.m.

Kantinen har åbent alle hverdage i tidsrummet:
Mandag - torsdag kl. 8.45 - 14.15
Fredag kl. 8.45 - 12.00

Kort over skolen

Find rundt på htx - hent et kort

Post

Hvis du skal modtage post, har bestilt materialer m.m., der har relation til studierne, skal du få afsenderen til tydeligt at påføre dit navn, afdeling og klasse.
Eksempel:
Uddannelsescenter Holstebro
htx-afdelingen
Att.: Navn + klasse
Døesvej 70
7500 Holstebro

Ringetider

1. lektion 8.00 – 9.00
2. lektion 9.10 – 10.10
3. lektion 10.15 – 11.15
4. lektion 11.45 - 12.45
5. lektion 12.50 - 13.50
6. lektion 14.00 - 15.00

Specialpædagogisk støtte

Hvis du er ordblind, og tidligere har været i et specialundervisningsforløb, kan studievejlederne hjælpe dig med at få dit uddannelsesforløb tilrettelagt og søge SU-støtte (hovedsageligt tekniske hjælpemidler som bærbar PC mm.). Kontakt studievejledningen.

Studie- og ordensreglement

Hent studie- og ordensreglement for htx her.

SU og transport

SU - statens uddannelsesstøtte og tilskud til transport - hent info her

Sygdom og fravær

Hvis du har været fraværende, skal du udfylde fraværsårsag i Lectio. Når du logger ind på Lectio, kan du på din egen forside se, hvilke timer der skal udfyldes fraværsårsag på. Se yderligere under studie- og ordensreglement her på siden.

Udlån af kamera og diktafon

På bogdepotet kan du låne digitalkamera, videokamera og diktafon til brug i undervisningen. Lånetiden er normalt indenfor samme dag. Med accept fra en lærer kan udstyret lånes i længere tid og medtages uden for skolens område.
Ved forsvundet og ødelagt udstyr hæfter låneren for følgende: Kostpris i henhold til købsfaktura for det pågældende udstyr minus 20 % afskrivning pr. år.

Undervisningsbøger

Du får udleveret undervisningsbøger til alle fag på teknisk gymnasium, som efter afslutning af faget skal afleveres igen. Dit sygesikringsbevis bruges som lånerkort.
Når bogen/bøgerne er udleveret, har den enkelte ansvaret for disse og er dermed erstatningspligtig, såfremt bogen/bøgerne bortkommer/ikke afleveres. Har du spørgsmål kan du kontakte Sonja Lauritsen på bogdepotet, telefon 99 122 265 eller sla@ucholstebro.dk

Urkund - snydetjek

Du aftaler med din lærer, hvordan du skal aflevere, typisk vil det være i Lectio eller på papir.

Ud over det skal du sende din opgave til en mailadresse, der består af lærerens initialer (dem kan du se på dit skema) og så resten af analys-adressen, som følger: init.uch@analys.urkund.se. Det kunne fx være bar.uch@analys.urkund.se. Du skal vedhæfte din opgave, der skal have en gyldig endelse i navnet som fx text.doc.

Når du har afsendt din opgave, så vil du modtage en mail med en bekræftelse af, at opgaven er modtaget. URKUND vil herefter tjekke din aflevering i forhold til tidligere afleveringer fra tilknyttede skoler samt internettet.

Resultatet af denne kontrol sendes til din lærer. Kontrol-mailen angiver, hvor mange steder der er fundet i opgaven (også citater), og ud fra denne mail kan læreren på en nem måde se, hvor der evt. skulle være noget i opgaven, der er kopieret fra internettet eller fra andre kilder.

Web-mail

Når du bliver tildelt et bruger login og password til skolens netværk, får du automatisk en e-mail adresse og en postboks. Det er den mailadresse du skal bruge ved kontakt med biblioteket, bogdepotet m.m.

Din e-mailadresse er en sammensætning af dit login og skolens domænenavn ucholstebro.dk adskilt af tegnet @. 
Dine læreres mailadresse er deres initialer (kan ses i Lectio) efterfulgt af domæne fx uar@ucholstebro.dk.

Du kan logge ind på din webmail på adressen mail.ucholstebro.dk. Du logger ind med din UCH e-mail og adgangskode. 

Årskalender

Følg med i hvad der sker på htx i Holstebro - klik på linket www.lectio.dk