For elever på HTX

Værd at vide

Biblioteket på UCH

Læs om biblioteket på Uddannelsescenter Holstebro her

Elevskab

Du kan leje et skab med hængelås i din studietid. Det koster kr. 100,-.
Udlejningen sker via bogdepotet.

Forsikring

Elever på de gymnasiale uddannelser er ikke omfattet af skolens forsikringsforhold.
Altså skal du selv gennem egne forsikringsforhold dækkes mod tyveri, tilskadekomst i forbindelse med undervisningen m.m. Det gælder også under ekskursioner inden- og udenlands.

Glemte sager

Har du glemt ting på skolen så spørg på studiekontoret.

Kantine

I pauserne kan du spise din medbragte mad eller købe mad i kantinen. Der serveres både rundstykker, smørrebrød, sandwich, lune retter, salatbar, diverse drikkevarer m.m.

Kantinen har åbent alle hverdage i tidsrummet:
Mandag - torsdag kl. 8.45 - 14.15
Fredag kl. 8.45 - 12.00

OBS: pga COVID-19 kan udvalget dog være begrænset, ligesom åbningstiden kan variere. 

Kort over skolen

Find rundt på htx - hent et kort

Post

Hvis du skal modtage post, har bestilt materialer m.m., der har relation til studierne, skal du få afsenderen til tydeligt at påføre dit navn, afdeling og klasse.
Eksempel:
Uddannelsescenter Holstebro
htx-afdelingen
Att.: Navn + klasse
Døesvej 70
7500 Holstebro

Ringetider

1. lektion 8.00 – 9.00
2. lektion 9.10 – 10.10
3. lektion 10.15 – 11.15
4. lektion 11.45 - 12.45
5. lektion 12.50 - 13.50
6. lektion 14.00 - 15.00

Specialpædagogisk støtte

Hvis du er ordblind, og tidligere har været i et specialundervisningsforløb, kan studievejlederne hjælpe dig med at få dit uddannelsesforløb tilrettelagt og søge SU-støtte (hovedsageligt tekniske hjælpemidler som bærbar PC mm.). Kontakt studievejledningen.

Studie- og ordensreglement

Hent studie- og ordensreglement for htx her.

SU og transport

SU - statens uddannelsesstøtte og tilskud til transport - hent info her

Sygdom og fravær

Du har mødepligt til undervisningen, og du har pligt til at deltage aktivt i timerne. Kravet om studieaktivitet omfatter også afleveringspligt. Det betyder, at du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver og projekter.
Hvis du er syg, eller af andre grunde ikke kommer til undervisning, får du fravær. Fortsætter dit fravær i længere tid, indkaldes du til samtale med rektor, der beslutter, om du kan fortsætte på skolen. Skyldes dit fravær særlige forhold, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din studievejleder. Har du meget sygefravær, vil du blive bedt om dokumentation, fx i form af en friattest fra din læge

Udlån af kamera og diktafon

På bogdepotet kan du låne digitalkamera, videokamera og diktafon til brug i undervisningen. Lånetiden er normalt indenfor samme dag. Med accept fra en lærer kan udstyret lånes i længere tid og medtages uden for skolens område.
Ved forsvundet og ødelagt udstyr hæfter låneren for følgende: Kostpris i henhold til købsfaktura for det pågældende udstyr minus 20 % afskrivning pr. år.

Undervisningsbøger

Du får udleveret undervisningsbøger til alle fag på teknisk gymnasium, som efter afslutning af faget skal afleveres igen. Dit sygesikringsbevis bruges som lånerkort.
Når bogen/bøgerne er udleveret, har den enkelte ansvaret for disse og er dermed erstatningspligtig, såfremt bogen/bøgerne bortkommer/ikke afleveres. Har du spørgsmål kan du kontakte Sonja Lauritsen på bogdepotet, telefon 99 122 265 eller sla@ucholstebro.dk

Web-mail

Når du bliver tildelt et bruger login og password til skolens netværk, får du automatisk en e-mail adresse og en postboks. Det er den mailadresse du skal bruge ved kontakt med biblioteket, bogdepotet m.m.

Din e-mailadresse er en sammensætning af dit login og skolens domænenavn ucholstebro.dk adskilt af tegnet @. 
Dine læreres mailadresse er deres initialer og efterfulgt af domæne fx uar@ucholstebro.dk kan tjekkes her på web.

Du kan logge ind på din webmail på adressen mail.ucholstebro.dk. Du logger ind med din UCH e-mail og adgangskode. 

Årskalender

Tjek årskalenderen her