Optagelse

Hvordan bliver jeg optaget ?

For at blive optaget på htx uddannelsen ved Holstebro Tekniske Gymnasium skal du:

  • Afslutte 9. klasse i Folkeskolen eller have gennemført undervisningen der står mål hermed 
  • Søge om optagelse i umiddelbart forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • Have aflagt Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Have modtaget 2 - 4 års undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk)
  • Såfremt du har modtaget undervisning i 10. kl., skal du have aflagt prøve dansk, eng. og mat.
  • Have udarbejdet en uddannelsesplan

Opfylder du ovenstående betingelser, har du krav på optagelse på teknisk gymnasium.

Såfremt du i din uddanelsesplan er indstillet til optagelsesprøve, skal den aflægges ved den gymnasiale uddannelse, som du søger optagelse på.
Optagelsesprøven til htx skal aflægges i følgende fag: dansk, matematik og fysik/ kemi.

Sådan ansøger du om optagelse

Jeg går i folkeskole eller på efterskole....

Ansøgning til optagelse på htx foregår via din folkeskole/efterskole.
Du skal kontakte vejlederen på din skole.

Du kan også kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning her www.UU-nordvestjylland.dk

Jeg er gået ud af skolen....

Er du gået ud af skolen, kan du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-nordvestjylland eller vores studievejledere.

Ansøgningsskema + vejledning kan du hente på www.optagelse.dk