Optagelse på HHX eller HTX

Er du indkaldt til optagelsesprøve?

Optagelsesprøven foregår på UCH medio juni måned og er en officiel udmeldt dato, hvor der er prøvefri i grundskolen. Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven via din e-boks. 

Den efterfølgende optagelsessamtale foregår, når vi fra Undervisningsministeriet har modtaget resultatet af optagelsesprøven, som bedømmes "bestået" eller "ikke bestået". Optagelsessamtalen forventes at foregå ultimo juni måned.

Til samtalen deltager en studievejleder fra det gymnasium, du har søgt ind på. Formålet er at få et indtryk af dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre den valgte uddannelse. 

Optagelsesprøven og den efterfølgende samtale danner grundlag for en vurdering af, om du kan optages på den valgte uddannelse HHX eller HTX. Den endelige vurdering vil typisk kunne gives den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.

Hvis du har spørgsmål til optagelsesprøven, er du velkommen til at kontakte rektor eller en studievejleder.

Undervisningsministeriet har offentligt datoer og vejledende eksempler på opgavesæt - klik her og få mere info.

Ann Dyhrberg Hinrichsen
HA, HD - studievejleder HHX
99 122 342
ad@ucholstebro.dk

Mette Klindt Andersen
Cand.scient., ph.d. - studievejleder HTX
99 122 219
mka@ucholstebro.dk

Thorkil Hauge Mortensen
Cand.mag./scient. - studievejleder HTX
99 122 224
thm@ucholstebro.dk