18. marts 2021

Corona spænder ben for finalen på Boomerang

Pressemeddelelse

undefined
HHX- og HTX-eleverne på Uddannelsescenter Holstebro får en attraktiv ballast med i gymnasie-bagagen, der ruster eleverne til videregående uddannelse og gør dem efterspurgte på det nordvestjyske arbejdsmarked.

UCH slutter et toårigt udviklingsprojekt med fokus på innovation og entreprenørskab på tværs af de to gymnasier, hvor elever på 2. htx samarbejder med 3 hhx’ere om at udtænke geniale produkter og løsninger for fem lokale virksomheder. Det har givet eleverne et fundament af entreprenørielle kompetencer og blik for at blive selvstændige iværksættere.

Gennem projektet har skolen udviklet konceptet ”Boomerang”. Det er et undervisningsforløb, der sigter på at åbne hhx- og htx-elevers øjne for, at deres lokalområde byder på mange muligheder for karriere og iværksætteri, som gør det attraktivt at vende tilbage til det Nordvestjyske og etablere sig, når de har taget en videregående uddannelse.

Konceptet minder om ”Løvens hule” med mulighed for, at eleverne kan vinde pengepræmier for i alt 35.000 kr. Det var sådan det foregik i januar 2020 under en stor finale. Den blev afholdt i Nupark med fyldt auditorium og viceborgmester Torben Gudiksen og andre prominente personer på talerstolen. På scenen duellerede fem grupper om de tre finalepladser, pengepræmierne, æren og muligheden for at imponere de fem virksomheder: Actona Company, Kaj Bech, OfficeFit, Bang & Olufsen og VisitHolstebro. De førstnævnte tre havde igen i år stillet pengepræmier på højkant til den planlagte finale. Coronaen har dog sat en stopper for festlighederne, så skolen må vente med at genoplive Boomerangfinaler til 2022 for et nyt hold af elever fra HHX og HTX.

Sparring fra VIA Forskningsenheden for innovation og entreprenørskab

Boomerang-afslutningen for skolens nuværende eleverne blev ikke et brag af en oplevelse; men læringsmæssigt står eleverne godt rustet. De har nu gennemlevet udfordringen i mange virksomheder om at få teknik og marketing til at gå op i en højere enhed.

”Det er et unikt projekt, fordi eleverne er i grupper på tværs af de to gymnasier. Det giver både eleverne mulighed for at spejle sig i sig selv og få øjnene op for andre med andre styrker. I projektet udfolder eleverne deres forskellige kompetencer og er sammen om at udvikle innovative løsninger, hvor de tænker bredt og på tværs af fagene på HHX og HTX,” fortæller Jette Maibritt Vestergaard. Hun er lektor på ”VIA Forskningsenheden for innovation og entreprenørskab”, som har observeret og fulgt de to undervisningsforløb, der blev gennemført tre måneder i efteråret 2019 og igen tre måneder i efteråret 2020.

Sparringen med VIA har haft stor betydning for resultatet af projektet ifølge Jan Thomsen Tækker, der koordinerer projektet. VIAs observationer det første år viste, at samarbejdet mellem eleverne på tværs af de to gymnasier haltede, og at idégenereringen ikke var optimal. Det kommer ikke af sig selv, når to ungdomskulturer skal blandes, samarbejde og finde fælles fodslag. Lærerne videreudviklede konceptet, og der kom fælles timer på hhx- og htx-elevernes skemaer og en højere grad af styring i idéudviklingsfasen. VIAs observationer og interview med elever i efteråret viser, at det bar frugt.

”Entreprenørskabskompetencer er vigtige at arbejde med på ungdomsuddannelserne, så eleverne tager dem med sig ind på de videregående uddannelser, hvor de er meget efterspurgte. Vi kunne se, at eleverne arbejdede kreativt og eksperimenterende. De tog ikke den første idé for gode varer, men bragte deres forskellige kompetencer i spil og samarbejdede om at finde frem til den bedste løsning,” siger Jette Maibritt Vestergaard.
De autentiske forløb med opgaver stillet af virksomhederne gør en stor forskel for eleverne, fordi det ikke er almindelige skoleopgaver, men noget som har værdi for andre. Det fremmer elevernes motivation, ligesom de bliver motiverede af at kunne bidrage med noget værdifuldt til gruppens arbejde, hvor de kan se, at hhx- og htx-kompetencerne kompletterer hinanden. Projektet giver eleverne en tro på egne evner. De oplever, at de kan og tør. Fx opsøgte eleverne deres egne netværk for at få vurderinger af deres ideer, som endte med en prototype og en markedsføringsplan, der skulle fremlægges for virksomhederne. Grupperne nåede at blive færdige, og der blev udpeget fem finalistgrupper, inden coronaen satte en stopper for finalen i Nupark.

Virksomhederne vil gerne være med

undefined

”Vi får sat fokus på innovation og iværksætteri. Og vi får tilført gode ideer og måder at løse udfordringer på, når de unge kigger i krystalkuglen for os. Det er supergodt. De kommer med nye og anderledes vinkler og løsninger på kendte problemstillinger, og det er knaldgodt. Der bliver også stillet spørgsmål til os fra de unge, som vi ellers ikke ville få. Det er berigende, tankevækkende og skaber merværdi for os,” siger erhvervsudviklingschef Susanne Toftegaard Hansen, der stillede eleverne en opgave om fremtidens turisme.
Projektet er støttet af Uddannelsespuljen i Region Midtjylland, og ca. 400 hhx- og htx-elever har udviklet deres entreprenørielle kompetencer gennem innovationsforløbene i projektperioden.

Jan Thomsen Tækker og de øvrige medvirkende undervisere fra HHX og HTX er nu i gang med en drejebog for version 3.0 af Boomerang, som bygger videre på viden og erfaringer høstet i projektperioden.

Mere info:
Jan Thomsen Tækker, Projektkoordinator, ingeniør og underviser på HTX, jtt@ucholstebro.dk, tlf. 99122222
Jette Maibritt Vestergaard, Lektor på ”VIA Forskningscenter for innovation og entreprenørskab”, jmv@via.dk, tlf. 87553877.

Projekt Boomerang