Tilbud til folke-, fri- og efterskoler

Introkursus for 8. klasse

Hvert år får alle 8. klasses elever mulighed for at deltage i to særligt målrettede forløb efter aftale med egen skole og UU.

Tilmelding sker via din UU-vejleder, men du kan herunder læse mere om de enkelte 2-dages kurser hos os.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på UCH!

Erhvervsuddannelser

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser

Erhvervsuddannelser

Kontor, Handel og forretningsservice

Erhvervsuddannelser

Teknologi, Byggeri og Transport

Gymnasier

Handelsgymnasium - Teknisk gymnasium

Har du spørgsmål til dit introkursus?

Du er altid velkommen til at kontakte en af os, hvis du har brug for at få flere oplysninger.

Kirsten Skov Bertelsen
Udviklingschef
99 122 431
ksb@ucholstebro.dk

Elisa Højen Dohn
Studievejleder
99 122 437
ehd@ucholstebro.dk

Per Stisen Varnum
Studievejleder
99 122 602
psv@ucholstebro.dk

Ole Laursen
Studievejleder/faglærer
99 122 574
ola@ucholstebro.dk

Rita Johanne Grøn
Studie- og læsevejleder
99 122 411
rjg@ucholstebro.dk

Heidi Bach-Andersen
Studievejleder hhx - cand.jur.
99 122 345
hba@ucholstebro.dk

Dorte Susanne Frederiksen
Studievejleder HTX
99 122 355
df@ucholstebro.dk

På UCH behandler vi dine persondata i henhold til reglerne i Persondataforordningen – se hvordan her