Bibliotek

Biblioteket på UCH

Biblioteket er et fagbibliotek for alle skolens elever og undervisere, og har derfor primært materiale, som understøtter de forskellige ungdomsuddannelser, der udbydes på skolen.

Du finder biblioteket på Døesvej 76 - gå ind af hovedindgangen på Handelsgynmnasiet/den blå indgang. 

Åbnings- og træffetider

 BiblioteketBogdepot Handelsskole/hhxBogdepot htx/EUX
   Telefon 99 122 261 Telefon 99 122 266 Telefon 99 122 265
Mandag kl. 7.30 - 15.00 kl. 9.00 - 12.30 lukket
Tirsdag kl. 7.30 - 15.00 kl. 9.00 - 12.30 kl. 8.00 - 11.00
Onsdag kl. 7.30 - 15.00 lukket kl. 8.00 - 11.00
Torsdag kl. 7.30 - 15.00 kl. 9.00 - 12.30 kl. 8.00 - 11.00
Fredag   kl. 9.00 - 12.30 kl. 8.00 - 11.00

Vi vejleder og servicerer elever og undervisere ift. opgaver, projekter og undervisning. Fx har vi lavet en oversigt over kilder til litteratursøgning.

Hent oversigt opdelt i emner

UCH-biblioteket har egen database - klik her

  • søg i bibliotekets egne materialer
  • se dine egne lån, både undervisnings- og biblioteksmateriale
  • reserver materiale

Brug dit CPR-nummer som lånerkortnummer og de sidste 4 cifre i dit CPR-nummer som adgangskode/password

Biblioteksorientering og undervisning i informationssøgning

I begyndelsen af hvert skoleår er der en introduktion til biblioteket for 1. års klasserne og andre, som ønsker det. Introduktionen indeholder en præsentation af biblioteket, en orientering om hvad du som elev i skoleforløbet kan bruge biblioteket til og hvordan du selv via hjemmesiden har adgang til forskellige databaser.

Bibliotekaren underviser løbende i informationssøgning og er ofte målrettet de store opgaver på de forskellige årgange.

Bogdepoter

Bogdepoterne sørger for, at der er undervisningsbøger klar til eleverne, når de starter på en uddannelse på UCH. Bøger lånes for et skoleår af gangen og det er gratis at låne undervisningsbøger. Lånet er personligt og du er selv ansvarlig for de materialer der lånes.

maglie da hockey