COVID19

Status på retningslinjer

Som mange andre steder i samfundet kræver det en negativ corona-test at være på skolen*. Vi har på UCH tilbud om selvtest, hvor en supervisor guider dig gennem processen. Du får resultatet på sms og det bliver registreret på sundhed.dk. Info om testtider sker via Teams eller Lectio.

Husk at medbringe dit sundhedskort til test!

Du kan stadig bruge de etablerede testcentre, hvis du foretrækker det. To gange om ugen vil du på klassen blive bedt om at fremvise en negativ test, som er max 72 timer gammel.
Krav om negativ corona-test gælder ikke, hvis du er færdigvaccineret eller har været smittet med covid-19 inden for de seneste 180 dage. 

Vær opmærksom på, at snyd med test er dokumentfalsk, som kan blive politianmeldt.

De seneste bekendtgørelse ift åbningen findes her

*Elever, kursister, deltagere, besøgende og ansatte kan undtages fra kravet om test, såfremt vedkommende:

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19. For eksempel ved misdannelser af næsen eller ved risiko for blødning eller lignende
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller kviktest for COVID-19. For eksempel som følge af en mental og/eller kognitiv svækkelse eller psykiske tilstande og sygdomme som angst, PTSD eller lignende
 • tidligere har været smittet med COVID-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang de til kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller kviktest for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
 • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
 • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod COVID-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis

OBS OBS OBS

Elever, ansatte, kursister og gæster med sygdomssymptomer må IKKE møde op på skolen og er du i tvivl - kontakt egen læge.


Fra 14/6 er der ikke krav om brug af mundbind, men man må gerne bruge det, hvis man føler sig mest tryg ved det.

Vi forventer, at alle fortsat hjælper med til at overholde de udmeldte retningslinjer, så vi kan sikre, at det er trygt at gå på arbejde og at komme i skole/på kursus og at vi på den måde kan undgå sygdom og endnu en nedlukning i større eller mindre omfang.

Retningslinjer

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Elev-/kursistinstrukser

Sundhedsstyrelsen har lavet vejledninger og på UCH har vi lavet nogle lokale instrukser for at sikre alles sundhed og sikkerhed. 

 1. Spisning skal foregå enten i klassen eller udenfor
 2. Når du møder på skolen starter du med brug af håndsprit eller grundig håndvask jf vejledningen, som er hængt op ved skolens toiletter og håndvaske. Hvis du benytter en anden indgang end hovedindgangen, skal du også starte med enten håndsprit eller håndvask
 3. Minimum hver anden time skal du gentage håndvasken
 4. Inden middagspausen - eller ved lokaleskifte - tørrer du dit bord, din pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet
 5. Ved vandautomater og køleskabe står der spritdispensere – husk at bruge dem
 6. Udluftning er vigtigt Sørg for udluftning en gang i timen
 7. Host og nys i ærmet
 8. Hold afstand og hjælp andre med at holde afstand

Vi henstiller til, at man overholder retningslinjerne. 

Får du symptomer og/eller testes positiv for Covid19

 • Bliv hjemme og gå i selvisolation
 • Kontakt din læge og bestil tid til test
 • Informer skolen, hvis du testes positiv
 • Du må først komme på skolen igen 48 timer efter symptomer er ophørt eller ved en negativ test
 • Er du testet positiv men uden symptomer, skal du blive hjemme 7 dage efter testen er taget

Få svar på alt om Corona-virus

Se og få svar på de mange aktuelle spørgsmål