Corona

Hverdagen på UCH med Covid-19

På UCH opfordrer vi til, at vi alle tager hensyn til hinanden, holder afstand og har fokus på god håndhygiejne.

Myndighedernes opfordring til to ugentlige tests for både elever og ansatte bortfalder fra og med den 21. februar, men frem til senest den 31. marts 2022 er der mulighed for at få udleverest selvtests til brug som øvrig kontakt.

Vi opfordrer til at holde øje med de systemer, hvor man normalt får informationer om skema og undervisning. Vi opdaterer denne side løbende.

Vis hensyn - forebyg smittespredning

På UCH anbefaler vi, at vi tager hensyn til hinanden for at sikre alles sundhed og sikkerhed. 

 1. Når du møder på skolen starter du med brug af håndsprit eller grundig håndvask jf vejledningen, som er hængt op ved skolens toiletter og håndvaske. Hvis du benytter en anden indgang end hovedindgangen, skal du også starte med enten håndsprit eller håndvask
 2. Inden middagspausen - eller ved lokaleskifte - tørrer du dit bord, din pc og mus og evt. andre kontaktpunkter i undervisningslokalet af. Der vil være rengøringsmidler i klasselokalet
 3. Ved vandautomater og køleskabe står der spritdispensere – husk at bruge dem
 4. Udluftning er vigtigt Sørg for udluftning en gang i timen
 5. Host og nys i ærmet
 6. Hold afstand og hjælp andre med at holde afstand

Sådan er anbefalingerne om selvisolation og test:

Du kan afslutte din selvisolation 4 dage efter positiv test eller når du ikke længere har betydende symptomer, 

Ved betydelige symptomer

 • Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest
 • Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt

Ved positiv test hos asymptomatiske (ingen symptomer) eller let symptomatiske

 • Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunkt
 • Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig
 • Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCR-svar
 • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt

Ved husstandskontakt til smittet

 • Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt.
 • Der anbefales ikke selvisolation

Øvrige kontakter

 • Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt.
 • Der anbefales ikke selvisolation.
 • Ved positiv selvtest følges anbefalinger for positiv test.

Retningslinjer

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Spørgsmål og svar om Covid19

Opdateringer fra Børne- og undervisningsministeriet - siden bliver løbende opdateret.